Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej

Wokół zmieniających się przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno w prawie polskim, jak i europejskim, narasta wiele mitów i nadinterpretacji. Nie łatwo też nadążyć za zmianami w przepisach dotyczących służby zdrowia, zwłaszcza dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej. W placówkach leczniczych zasady i procedury ochrony danych osobowych muszą mieć przecież bardzo ważną rangę. Warto w tym wszystkim wiedzieć na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, co jest ważne, a co ważniejsze, jak się odpowiednio przygotować na nadchodzące zmiany i jak zadbać o aktualny stan ochrony danych zgodny z obowiązującymi przepisami.

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym
„Przetwarzanie i ochrona dokumentacji i danych osobowych w działalności leczniczej”

7 października – Warszawa (u)

10 października – Poznań (Hotel Royal ul. Św. Marcin 7, 61-808 Poznań)

5 listopada – Olsztyn (odwołane z tytułu przyczyn obiektywnych / zewnętrznych)

Nowe terminy i lokalizacje w trakcie ustalania.

50% rabatu dla użytkowników oprogramowania drEryk. Kod promocyjny – hasło: drEryk

Zapraszamy na praktyczne w tym względzie szkolenie. Uczestnicy dotychczasowych szkoleń na ten temat wystawiali prowadzącemu najwyższe oceny za merytoryczną i praktyczną wartość oraz poziom przydatności przekazywanej wiedzy. W ciekawy sposób prezentowane są formalne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w służbie zdrowia.

CEL SZKOLENIA
Omówienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Przygotowanie do stosowania zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych.

Omówienie nowych obowiązków i roli administratora bezpieczeństwa informacji. Omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI po 1 stycznia 2015 r. Analiza wyboru pomiędzy powołaniem ABI, a wyznaczeniem wewnętrznego specjalisty ds. ochrony danych – dopóki jest taki wybór.

Omówienie technicznych i organizacyjnych wymogów względem elektronicznej dokumentacji medycznej i danych osobowych. Umiejętność zastosowania w praktyce zasad przetwarzania danych oraz wymaganych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa stosowanych do ich ochrony.

Analiza paragrafu 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie kierowane do administratorów danych (tj. właścicieli, dyrektorów, prezesów placówek), administratorów bezpieczeństwa informacji i osób przygotowywanych do pełnienia takiej roli, administratorów systemów informatycznych – Informatyków, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych, w tym za dane personalne, menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych, pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, właścicieli praktyk zawodowych.

Rabat 50% na hasło: drEryk. Rabat dedykowany dla użytkowników oprogramowania drEryk. Hasło należy wpisać w polu Kod promocyjny i następnie kliknąć ZATWIERDŹ KOD. Cena zostanie obniżona do 242,50 zł netto. Jeśli ma być zgłoszonych kliku uczestników z jednego podmiotu leczniczego najlepiej skontaktować się z Organizatorem: Barbara Plucińska, Kierownik ds. szkoleń i konferencji, Telefon: +48 22 429-4162, Tel. komórkowy: +48 660 404-162

Serdecznie zapraszam na szkolenie!

Organizator szkolenia: Akademia WiP
Tel.: +48 660 404-162; e-mail: szkolenia@wip.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy :(
Bądz pierwszy który doda komentarz...