Aktualizacja listy leków refundowanych na dzień 1 lipca 2017r.

Informujemy Państwa, iż dnia 23 czerwca 2017 roku wydane zostało nowe obwieszczenie dot. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r.

W związku z powyższym wprowadzona została nowa lista leków refundowanych oraz, co bardzo ważne Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) do programu drEryk (wersja 6.15.0).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać o zmianach w XXXIV obwieszczeniu. Nowe obwieszczenie obowiązujące od 1 lipca 2017 r. zawiera m. in:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 • do obwieszczenia ogółem dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 85 nowych produktów
 • na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu lub braku kontynuacji refundacji 21 produktów zostało usuniętych z listy
 • dla 72 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 1544,40 zł do 0,10 zł
 • dla 290 produktów spadnie dopłata pacjenta – od 1031,94 zł do 1 gr
 • dla 402 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 589,68 zł
 • dla 277 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 1628,99 zł do 1 gr
 • dla 56 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto –od 1 gr do 10,44 zł

Zmiany dotyczą również:

 • Minirin Melt (desmopressinum),
 • Modulen IBD.

Zmiany w programach lekowych:

 1. Bosulif (bosutynib) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (ICD-10 C 92.1)”.
 2. Avastin (bevacizumabum) i Erbitux (cetuximabum) w I linii leczenia w ramach nowego, przygotowanego przez ekspertów opisu programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.
 3. Zaltrap (aflibercept) w II linii leczenia w ramach nowego, przygotowanego przez ekspertów opisu programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”.

Zaktualizowaną bazę leków refundowanych wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz wskazania poza rejestracyjne znajdą Państwo na naszej stronie www pod zakładką ChPL.

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL – Leki Refundowane przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Pełen wykaz zmian oraz aktualne obwieszczenie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl


źródło – Ministerstwo Zdrowia