Aktualizacja listy leków refundowanych na dzień 1 lipca 2018r.

Informujemy Państwa, iż dnia 26 czerwca 2018 roku wydane zostało nowe obwieszczenie dot. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

W związku z powyższym wprowadzona została nowa lista leków refundowanych oraz, co bardzo ważne Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) do programu drEryk (wersja 6.34.0).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać o zmianach w XL obwieszczeniu. Nowe obwieszczenie obowiązujące od 1 maja 2018 r. zawiera m. in:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

  • do obwieszczenia ogółem dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 50 nowych produktów
  • na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu lub braku kontynuacji refundacji 58 produktów zostało usunięte z listy
  • dla 160 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – 1512,00 zł do 0,04 zł
  • dla 10 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu: – 0,86 zł do 207,34 zł
  • dla 398 produktów spadnie dopłata pacjenta – od 365,43 zł do 0,01 zł
  • dla 428 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 105,11 zł do 0,01 zł
  • dla 497 produktów spadną ceny detaliczne brutto909,72 zł do 0,01 zł
  • dla 118 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 223,14 zł do 0,01 zł

Zmiany na liście aptecznej:

1) VaxigripTetra
2) Xeplion

Zmiany w programach lekowych:

1. Epclusa (sofosbuvirum + velpatasvirum) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” – zał. B.71, co stanowi kolejną opcję terapeutyczną w tym wskazaniu. 
2.HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81 w całości; D 82, w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)”.
3. Vargatef (nintedanib) w ramach programu lekowego  „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu (ICD-10 C 34)” dla chorych z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka.

Zaktualizowaną bazę leków refundowanych wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz wskazania poza rejestracyjne znajdą Państwo na naszej stronie www pod zakładką ChPL.

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL – Leki Refundowane przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Pełen wykaz zmian oraz aktualne obwieszczenie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl


źródło – Ministerstwo Zdrowia