Aktualizacja listy leków refundowanych na dzień 1 listopada 2017r.

Informujemy Państwa, iż dnia 23 października 2017 roku wydane zostało nowe obwieszczenie dot. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r.

W związku z powyższym wprowadzona została nowa lista leków refundowanych oraz, co bardzo ważne Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) do programu drEryk (wersja 6.21.0).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać o zmianach w XXXVI obwieszczeniu. Nowe obwieszczenie obowiązujące od 1 września 2017 r. zawiera m. in:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 • do obwieszczenia ogółem dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 72 nowych produktów
 • na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu lub braku kontynuacji refundacji 43 produkty zostały usunięte z listy
 • dla 84 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 594,00 zł do 3 gr
 • dla 2 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu: – od 51 gr do 1068,84 zł
 • dla 256 produktów spadnie dopłata pacjenta – od 170,10 zł do 1 gr
 • dla 408 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 283,50 zł
 • dla 603 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 629,77 zł do 1 gr
 • dla53 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 5 gr do 53 gr

Zmiany na liście aptecznej:

Nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza)

Zmiany w programach lekowych:

 1. Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”
 2. RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.
 3. Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej (ICD-10  J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)”.
 4. Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 5. Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 6. Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
 7. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

Zmiany na liście „75+”:

Wykaz zostanie  rozszerzony o leki stosowane w leczeniu pacjentów z przerostem prostaty.

Zaktualizowaną bazę leków refundowanych wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz wskazania poza rejestracyjne znajdą Państwo na naszej stronie www pod zakładką ChPL.

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL – Leki Refundowane przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Pełen wykaz zmian oraz aktualne obwieszczenie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl


źródło – Ministerstwo Zdrowia