Aktualizacja listy leków refundowanych na dzień 1 marca 2018r.

Informujemy Państwa, iż dnia 21 grudnia 2017 roku wydane zostało nowe obwieszczenie dot. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marcaa 2018 r.

W związku z powyższym wprowadzona została nowa lista leków refundowanych oraz, co bardzo ważne Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) do programu drEryk (wersja 6.27.0).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać o zmianach w XXXVIII obwieszczeniu. Nowe obwieszczenie obowiązujące od 1marca 2018 r. zawiera m. in:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 • do obwieszczenia ogółem dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 92 nowe produktów
 • na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu lub braku kontynuacji refundacji 45 produktów zostało usuniętych z listy
 • dla 142 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 15921,96 zł do 0,01 zł
 • dla 3 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu: – od 4,86 zł do 9,72 zł
 • dla 283 produktów spadnie dopłata pacjentaod 56,70 zł do 0,01 zł
 • dla 874 produktów wzrośnie dopłata pacjentaod 113,40 zł do 0,01 zł
 • dla 732 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 172,93 zł do 0,01 zł
 • dla 179 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 10,21 zł do 0,01 zł

Zmiany na liście aptecznej:

Formetic (metforminum)

Zmiany w katalogu chemioterapii

 1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę.
 2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum.
 3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed.

Zmiany w programach lekowych:

 1. Dysport (Clostridium botulinum typ A) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”
 2. Ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”
 3. Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”
 4. Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”
 5. Synagis (paliwizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)”

Zmiany na liście „75+”

Od 1 marca 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy limitowej 16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum refundowane dla pacjentów z cukrzycą oraz leki przeciwzakrzepowe z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej.

Zaktualizowaną bazę leków refundowanych wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz wskazania poza rejestracyjne znajdą Państwo na naszej stronie www pod zakładką ChPL.

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL – Leki Refundowane przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Pełen wykaz zmian oraz aktualne obwieszczenie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl


źródło – Ministerstwo Zdrowia