Aktualizacja listy leków refundowanych na dzień 1 stycznia 2018r.

Informujemy Państwa, iż dnia 21 grudnia 2017 roku wydane zostało nowe obwieszczenie dot. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym wprowadzona została nowa lista leków refundowanych oraz, co bardzo ważne Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) do programu drEryk (wersja 6.25.0).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać o zmianach w XXXVII obwieszczeniu. Nowe obwieszczenie obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zawiera m. in:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 • do obwieszczenia ogółem dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 88 nowych produktów
 • na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu lub braku kontynuacji refundacji 25 produktów zostało usuniętych z listy
 • dla 164 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 2 gr do 1101,60 zł
 • dla 9 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu: – od 8,04 zł do 45,00 zł
 • dla 334 produktów spadnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 283,50 zł
 • dla 356 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 47,25 zł
 • dla 567 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 514,56 zł
 • dla 32 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 47,25 zł

Zmiany na liście aptecznej:

Lipancrea (enzyma pancreatis)

Zmiany w katalogu chemioterapii

 1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę.
 2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum.
 3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed.

Zmiany w programach lekowych:

 1. Elocta (efmoroctocog alfa) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego B.94 „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B  (ICD-10  D 66, D 67)”.
 2. Vectibix (panitumumabum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” w pierwszej linii leczenia.
 3. Ponadto w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu wychodzący poza schematy opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
 4. Dodatkowo w opisie programu lekowego B.62 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wprowadzono zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.

Zaktualizowaną bazę leków refundowanych wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz wskazania poza rejestracyjne znajdą Państwo na naszej stronie www pod zakładką ChPL.

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL – Leki Refundowane przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Pełen wykaz zmian oraz aktualne obwieszczenie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl


źródło – Ministerstwo Zdrowia