Aktualizacja listy leków refundowanych na dzień 1 września 2017r.

Informujemy Państwa, iż dnia 28 sierpnia 2017 roku wydane zostało nowe obwieszczenie dot. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r.

W związku z powyższym wprowadzona została nowa lista leków refundowanych oraz, co bardzo ważne Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) do programu drEryk (wersja 6.19.0).

Na stronie Ministerstwa Zdrowia możemy przeczytać o zmianach w XXXV obwieszczeniu. Nowe obwieszczenie obowiązujące od 1 września 2017 r. zawiera m. in:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

 • do obwieszczenia ogółem dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 89 nowych produktów
 • na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu lub braku kontynuacji refundacji 23 produkty zostały usunięte z listy
 • dla 101 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 507,60 zł do 0,06 z
 • dla 366 produktów spadnie dopłata pacjenta – od 123,45 zł do 1 gr
 • dla 286 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 510,30 zł
 • dla 516 produktów spadną ceny detaliczne brutto – od 539,36 zł do 1 gr
 • dla148 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto –od 1 gr do 90 gr

Zmiany  na liście aptecznej

 • Minirin Melt (desmopressinum),

Zmiany w programach lekowych:

 1. Lek Imbruvica (ibrutinibum) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
 2. Pixuvri (pixantroni dimaleas) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych.
 3. Rixubis (nonacogum gamma (rDNA)) został objęty refundacją w ramach obowiązującego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.
 4. Zmienił się opis programu lekowego 32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna.
 5. Zmienił się opis programu lekowego 29 Leczenie stwardnienia rozsianego.
 6. Zmienił się opis programu lekowego 46 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”

Zaktualizowaną bazę leków refundowanych wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz wskazania poza rejestracyjne znajdą Państwo na naszej stronie www pod zakładką ChPL.

Serdecznie zachęcamy również do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL – Leki Refundowane przygotowanej specjalnie dla Państwa.

Pełen wykaz zmian oraz aktualne obwieszczenie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl


źródło – Ministerstwo Zdrowia