Bezpieczeństwo pracy lekarza

Oprogramowanie drEryk umożliwia lekarzowi przejrzysty dostęp do informacji medycznej o pacjencie oraz ostrzega Użytkownika o czynnikach ryzyka, alergiach i nosicielstwie. System monitoruje pracę lekarza i pozostałego personelu wyświetlając komunikaty o brakach lub błędach w dokumentacji.

Aktualna lista leków refundowanych, wraz z informacją o poziomie refundacji oraz ChPL wspomagają lekarza w prawidłowym wystawianiu recept. Dodatkowo drEryk informuje o zmianie refundacji podczas wypisywania leków refundowanych.