Charakterystyka Produktu Leczniczego

Data aktualizacji: 30.04.2019
Baza ChPL w/g, URPL 01.05.2019
Lista leków refundowanych MZ, 01.05.2019
Do Państwa użytku oddajemy dział realizowany w ramach strony www.dreryk.pl poświęcony liście leków refundowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Został on zbudowany w oparciu o listę leków refundowanych opublikowaną i aktualizowaną przez Ministerstwo Zdrowia oraz wykaz charakterystyk produktów leczniczych leków refundowanych umieszczony do wglądu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

Jako twórcy programu drEryk poczuwamy się do obowiązku prowadzenia regularnej aktualizacji niniejszej bazy. Informacje o dacie ostatniej aktualizacji widoczne są na górze strony. Jednocześnie informujemy, że na liście nie uwzględniono preparatów nieobjętych refundacją.

Dane zawarte w bazie dotyczące Charakterystyki Produktu Leczniczego, związane z zaleceniami zapisanymi w punkcie 4.1 opracowane są w oparciu o najnowsze informacje publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

Podczas tworzenia funkcjonalności udostępnionej na www.dreryk.pl dotyczącej ChPL, przyświecał nam cel stworzenia prostego i wygodnego narzędzia ułatwiającego pracę. Taką funkcjonalność oferujemy Państwu również w programie drEryk, który dodatkowo rozbudowano o historię recept, leki robione i inne ważne informacje oraz funkcjonalności.