Dokumentacja Medyczna Pacjentów

drEryk spełnia wymagania prawne stawiane podmiotom leczniczym prowadzącym dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (EDM).

Na dokumentacje medyczną pacjentów składają się:

  • historia wizyt, wyników badań oraz hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
  • przebieg choroby
  • informacje o jednostkach chorobowych oraz lekach
  • leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji
  • informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
  • wywiad rodzinny i środowiskowy, antropometria
  • karty leczenia i szczepień

W razie potrzeby drEryk umożliwia bezproblemowy wydruk dokumentacji medycznej pacjenta.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj .