drEryk – Update 6.11.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.11.0:

1. Program zawiera aktualną listę leków refundowanych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia na dzień 1 maja 2017r.

2. Rozbudowano w programie mechanizm zarządzania kolejkami oczekujących. Instrukcja do zapoznania się.

Zmianie ulega działanie programu w zakresie skreślania pacjentów z kolejki oczekujących. Od wersji 6.12.0 pacjenci będą wykreślani z kolejki zgodnie z nową konfiguracją w panelu Kierownika Medycznego.

Przed utworzeniem raportu z danymi o kolejkach w wersji 6.12.0 pacjenci, którzy nie stawili się na wizyty kwietniowe muszą zostać wykreśleni z kolejki ręcznie. Aby tego dokonać należy przejść do widoku zarządzania kolejkami i wyszukać pacjentów w statusie „oczekujący” na wizyty w okresie 01.04 – 30.04 i dla każdego pacjenta z listy kliknąć przycisk „Skreśl z kolejki”.

3. Raport SWIAD został dostosowany do nowej wersji.

4. Poprawiono informację o wyświetlaniu rodzaju wizyty zgodnie z tym co zostało wybrane podczas rejestracji.

5. Podczas przesunięcia leku z recepty na receptę, uprawnienie „S” jest przenoszone na drugą receptę.

6. Poprawiono tworzenie druku skierowania do poradni diagnostycznej.

7. Zaktualizowano listę procedur, na które można zapisać pacjenta do kolejki, uwzględniając zmiany wprowadzone 01.04.2017.

8. Zmieniony został sposób ponownego rozliczania świadczeń w przypadku podpisania ugody.

9. Zmieniony został sposób wyliczania pierwszego wolnego terminu dla przypadków pilnych.

10. Został rozbudowany zakres edycji zarejestrowanych wizyt.


11. W menu kontekstowym dodano możliwość edycji wizyt niezatwierdzonych oraz niezamkniętych bez zatwierdzania.

12. Podczas rejestracji na wizytę zostały zmienione domyślne ustawienia wartości „tryb pilny”.

13. Wprowadzono dodatkowe walidacje w celu wyeliminowania błędów związanych z

    – rejestracją osoby dorosłej do komórki dziecięcej.

Program będzie ostrzegać gdy np. osoba dorosła jest zapisywana do komórki dziecięcej. W takim przypadku wyświetli komunikat: „Niezgodność wieku pacjenta z profilem wybranej komórki organizacyjnej. Czy chcesz kontynuować?”.

    – niezgodność wieku pacjenta z profilem produktu kontraktowego.

W przypadku gdy pacjent ukończy już 18 lat podczas dodawania do wizyty produktu jednostkowego „dziecięcego”  program pokaże ostrzeżenie: „Niezgodność wieku pacjenta z profilem produktu kontraktowego”.

    – skreślonych wizyt z powodu niedostarczenia oryginału skierowania.

    – ponownej rejestracji pacjent do komórki, do której ma już umówioną wizytę przyszłą.

    – rejestracji pacjentów pierwszorazowych w przypadku, gdy pacjent był na wizycie w ciągu ostatnich dwóch lat.

14. Poprawiono ergonomia korzystania z harmonogramu.

15. Zaktualizowana została baza demonstracyjna.

16. Poprawiono błąd oznaczania wizyty POZ do lekarza AOS jako wizyty „wymagającej skierowania”.

17. Poprawiono wskazania dla niektórych leków.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).

Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych