drEryk – Update 6.13.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.13.0:

1. Program zawiera aktualną listę kodów resortowych.

2. Program poprawnie zmienia raportowanie rozpoznania głównego wizyty, które zostało skorygowane w panelu korekt.

3. Druk „Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji” dla Śląskiego Oddziału NFZ zawiera informację o trybie przyjęcia.

4. Lista uczniów w panelu pielęgniarki szkolnej pokazuje aktualny stan klas dla bieżącego roku szkolnego.

5. Pielęgniarki i położne mogą filtrować listę zleceń według daty wystawienia zlecenia.

6. Możliwe jest odnotowanie, że pacjent nie upoważnia nikogo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia / dostępu do dokumentacji medycznej.


7. Program daje możliwość zmiany danych skierowania w oknie rejestrowania pacjenta na wizytę AOS.

8. Podczas rejestrowania pacjenta na wizytę na podstawie skierowania program ostrzega, jeśli nie uzupełniono wszystkich wymaganych do raportowania danych.

Ważna informacja.

NFZ weryfikuje i odrzuca świadczenia z błędnie wpisanym typem instytucji zlecającej. Prosimy o sprawdzenie słownika instytucji zlecających w Państwa podmiocie. 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).

Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych