drEryk – Update 6.14.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.14.0:

1. Program raportuje do NFZ kod uprawnienia dodatkowego dla kobiety w ciąży jeśli skorzystała z uprawnienia do wizyty poza kolejnością.

2. Na wydruku dokumentacji medycznej dziecka znajdują się pełne dane antropometryczne.

3. Rodzaj wizyty po dokonanej „Edycji rejestracji wizyty” wyświetla się poprawnie.

4. Słownik badań obrazowych zawiera nowe pozycje a dla wybranych badań istnieje możliwość doprecyzowania okolicy ciała, której dotyczy badanie.

5. Możliwe jest usunięcie skierowania zewnętrznego (z którym zgłosił się pacjent na wizytę do specjalisty).

6. Leki przewlekłe będące lekami bezpłatnymi dla Seniorów wyświetlają się poprawnie i wypisują na receptach „S”.

7. Moduł statystyk zawiera nową statystykę: osobodni OPD.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).

Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych