drEryk – Update 6.15.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

W związku z półrocznym aneksowaniem świadczeń, informujemy, że wizyty można zatwierdzać na umowach AOS mimo braku aneksu. Takie wizyty trzeba będzie jednak przepisać na zaimportowany aneks za pomocą funkcjonalności zmiany komórek w panelu korekt.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.15.0:

1. Program zawiera aktualną listę leków refundowanych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia na dzień 1 lipca 2017r.

2. Program zawiera aktualny słownik wyrobów medycznych, które mogą być zlecane w gabinecie POZ – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Są to kody od P.91 do P.99 (od P.091* do P.099*), P.127 (P.127.), P.128 (P.128.01), P.132 (P.132.01), P.133 (P.133.01)

3. Program podpowiada wartość współczynników korygujących wyceny punktowe w przypadku świadczeń stomatologicznych oraz koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem udzielanych od 1 lipca 2017 r. – zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 23/2017/DSOZ i 32/2017/DSOZ.

W danych osobowych pacjenta, należy wprowadzić dokument, na podstawie którego przysługują uprawnienia

W widoku wizyty należy zaznaczyć checkbox „Upraw.dod.”

Podczas wyboru odpowiedniego produktu jednostkowego podczas wizyty, program domyślnie wstawi wartość współczynnika w zależności od uprawnień.

4. Położna ma możliwość wprowadzenia procedur ICD9, które zrealizowała w ramach udzielanych świadczeń oraz sprawozdania tych procedur komunikatem SWIAD.

Aby istniała możliwość wyboru procedur podczas realizacji zlecenia, każda położna powinna mieć zdefiniowane procedury.

Aby ułatwić wprowadzanie danych – istnieje możliwość zdefiniowania która procedura/procedury ma zostać automatycznie dopisane po wybraniu odpowiedniego produktu jednostkowego

Wyboru procedur dokonuje się podczas realizacji zlecenia

5. Dane o wizytach udzielanych na podstawie karty DILO nie są przekazywane do AP-KOLCE.

6. Widok zarządzania kolejkami oczekujących prezentuje także dane kolejek oczekujących związanych ze świadczeniami na podstawie karty DILO oraz prowadzonych w aplikacji centralnej AP-KOLCE.

7. Listę uczniów w panelu pielęgniarki szkolnej na bieżący rok szkolny można filtrować również według aktualnie złożonych deklaracji.

8. Wprowadzanie danych OPD poprzez kopiowanie zabiegów w KP uwzględnia powiązanie procedur i produktów jednostkowych.

9. Moduł statystyk zawiera nową statystykę: usług prywatnych.

10. Program nie wymusza usunięcia umowy w celu zaimportowania aneksu.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).

Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych