drEryk – Update 6.18.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.18.0:

1. Pielęgniarki i położne mają możliwość wystawiania recept: własnych oraz w ramach kontynuacji leczenia.


Instrukcja wystawiania recept

2. Program prawidłowo zapisuje do raportu pierwszych wolnych terminów datę wprowadzaną ręcznie.

3. Możliwe jest wprowadzanie i raportowanie świadczeń w przypadku pacjentów posiadających dokumenty S2, S3, DA1 uprawniające do świadczeń.

4. Kierownik Medyczny może przekazać uprawnienia do wykonywania kopii bezpieczeństwa przy pomocy zewnętrznego narzędzia drTools dedykowanemu użytkownikowi.

5. Okno zarządzania kolejkami zawiera nowe funkcjonalności:
– filtrowanie według jednostki
– filtrowanie według trybu
– przywrócenie domyślnych ustawień filtrów
– wyświetlenie pacjentów oczekujących na świadczenia w dniu bieżącym

6. Program wyświetla listę komórek w panelu korekt niezależnie od jednostki organizacyjnej, na którą jest zalogowany.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).

Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych