drEryk – Update 6.21.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.21.0:

1. Program zawiera aktualną listę leków refundowanych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia na dzień 1 listopada 2017r.

2. Program zawiera aktualną listę procedur sprawozdawanych raportem kolejek oczekujących.

3. Program zawiera aktualny słownik procedur ICD9.

4. Program posiada funkcjonalności: zdefiniowania listy leków dostępnych w podmiocie do podania pacjentowi oraz zlecenia do panelu pielęgniarek/położnej ich podania.

KM > System > ustawienia > zakładka „System”

5. Możliwe jest zaimportowanie numerów recept z pliku wygenerowanego Portalu Personelu NFZ.

6. Lekarz ma możliwość odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta udzielenia porady telefonicznej lub drogą e-mailową.

Aby włączyć na panelu lekarza możliwość udzielania porad telefonicznych należy wejść w Funkcje specjalne lekarza > Ustawienia > zakładka „Wizyta”

7. Lekarz może odnotować przeprowadzenie wywiadu pogłębionego u pacjenta.

8. Kierownik medyczny może skonfigurować Księgę Przyjęć tak, aby nie zawierała kodów rozpoznań ICD10.

KM > System > ustawienia > zakładka „System”

9. Program importuje pliki umowy w wersji 3.7

10. Dodano nowe produkty kontraktowe dla realizacji opieki Nocnej i Świątecznej.

11.Dla druku zaświadczenia na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności wprowadzono funkcjonalność zaczytywania danych z ostatnio wystawionego dokumentu.

12.Program zawiera informację o zmianach w bieżącej wersji.

13.W widoku powtórki zlecenia w wyroby medyczne, rejestratorka ma możliwość zweryfikowania ubezpieczenia pacjenta poprzez eWUŚ.

14.Dla wydruku dokumentacji medycznej wprowadzono możliwość odfiltrowania wizyt wykonanych na konkretnej komórce.

15.Rejestratorka ma możliwość oznaczenia wizyty jako potwierdzonej telefonicznie przez pacjenta.

Oznaczenie jest również widoczne w harmonogramie.

16.W Widoku listy zamienników leki bezpłatnych dla seniorów są umieszczane na górze listy.

17.Wizyty związane z powtórką zleceń i recept są łączone do jednej wizyty danego dnia.

18.Pacjent korzystający z e-rejestracji, ma dostęp do informacji o liczbie osób oczekujących w kolejce do specjalisty.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).

Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych