drEryk – Update 6.24.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.24.0:

1. Zaktualizowano słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem LIOCZ.

2. Usprawniono działanie w panelach pielęgniarskich podczas wystawiania oraz realizacji zleceń.

3. Wyodrębniono z zakładki System – nową zakładkę „Słowniki”.

4. Zoptymalizowano działanie wydruku pustych recept bez numeru recepty.

5. W przypadku anulowania wizyty z poziomu e-Rejestracji, pacjent automatycznie zostaje skreślony z listy oczekujących.

6. Wyeliminowano problem z wydrukiem długich nazwisk na drukach : Skierowanie do szpitala oraz Informacja dla lekarza kierującego.

7. Dostęp do wyników statystyk jest uzależniony od bieżącej konfiguracji dostępu dla danego personelu.

8. Funkcja kopiowania świadczeń w fizjoterapii uwzględnia zabiegi zrealizowane na przełomie miesięcy.

9. Wyeliminowano problem ze zwiększaniem numeru wersji w przypadku raportów kolejek terminów, tworzonych na przełomie roku.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Prosimy z Asystą Techniczną kontaktować się wyłącznie na numer: 801-dreryk  wew. 2  (801 373 795).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Informujemy o zmianach, których celem jest uporządkowanie imiennych adresów mailowych osób pracujących przy projekcie drEryk.
Do końca roku, tak jak dotychczas, będziemy dla Państwa dostępni pod dwoma bliźniaczymi adresami, zarówno imie.nazwisko@dreryk.pl jak i  imie.nazwisko@ericsson.com.
Jednak od stycznia 2018 aktywny pozostanie już tylko jeden z nich – imie.nazwisko@dreryk.pl.
Dlatego uprzejmie prosimy abyście Państwo już teraz, z wyprzedzeniem zaktualizowali swoje książki adresowe.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie przypominamy, że w sprawach serwisowych związanych z oprogramowaniem drEryk prosimy o przesyłanie wiadomości jak dotychczas wyłącznie na adres serwis@dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych