drEryk – Update 6.25.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.25.0:

1. Program zawiera aktualną listę leków refundowanych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia na dzień 1 stycznia 2018r.
2. Zaktualizowano słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem LIOCZ.
3. Wprowadzono możliwość sortowania po kolumnach w widoku zarejestrowanych pacjentów.


4. Umożliwiono wydruk załączników w formacie jpg z widoku Danych medycznych.


5. Usprawniono działanie checkboxa „Data potwierdzenia uprawnienia” w widoku Deklaracji.


6. Dostosowano raport półroczny ZBPOZ do obowiązujących przepisów.
7. Wprowadzono możliwość wymuszenia zmiany hasła z poziomu Kierownika medycznego.

8. Zaktualizowano kody ministerialne dla świadczeń rehabilitacyjnych.
9. Usprawniono działanie w panelach pielęgniarskich podczas wystawiania oraz realizacji zleceń.
10.Wyodrębniono z zakładki System – nową zakładkę „Słowniki”.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych