drEryk – Update 6.26.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.26.0:

1.Zaktualizowano druk oraz algorytm tworzenia raportu ZD3.
2.Udoskonalono widok harmonogramów pracy lekarzy.

Po wejściu do widoku „Rejestracji pacjentów” lub „Rejestruj”, widzimy harmonogramy wszystkich lekarzy.

Dopiero po zawężeniu filtrów jak :/Jednostka/Komórka/Specjalista – na widoku pokażą się tylko lekarze spełniający wskazane kryteria.

3.W widoku zarejestrowanych pacjentów, kolumna „lekarz” pokazuje pełne dane personelu

4.Zaktualizowano umowy na wersji demonstracyjnej dla 2018 roku.
5.Umożliwiono oznaczenie przedstawiciela ustawowego w danych osobowych pacjenta oraz na wydruku kart opieki.


6.Program zawiera aktualny słownik procedur ICD-9.
7.Rozszerzono zakres produktów kontraktowych możliwych do raportowania w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
8.Poprawiono błąd daty skierowania na rehabilitację podczas kopiowania z archiwalnych skierowań.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
Dział Produktów Medycznych