drEryk – Update 6.28.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.28.0:

 1. Zaktualizowano formularz MZ11 do wersji obowiązującej za 2017 r.

  2. Umożliwiono bezpośredni import pliku recept w formacie .xmz

  3. Wprowadzono możliwość wydruku Zaświadczenia lekarskiego o niepełnosprawności dla dzieci.

  4. Wprowadzono możliwość wydruku zgody na badania dla przedstawiciela ustawowego.

  5. Rozszerzono zakres rozpoznań, dla których generowany jest komunikat o rozpoznaniu choroby zakaźnej.

  6. Wprowadzono podgląd bieżącej daty i godziny systemowej.


  7. Rozszerzono listę kodów, dla których tworzone są cykle leczenia w rehabilitacji domowej.

  8. Wprowadzono możliwość przeprowadzenia testu wydajności łącza internetowego na potrzeby optymalizacji szybkości działania aplikacji drEryk.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl

Z wyrazami szacunku
drEryk Sp. z o.o.