drEryk – Update 6.34.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.34.0:

  1. Zaktualizowano druk dokumentu „Informacja dla lekarza kierującego/POZ”.  2. Rozszerzono listę dostępnych kodów określających umiejscowienie wykonania w stomatologii.


  3. Zaktualizowano słownik JGP obowiązujący od 01.07.2018.
  4. Rozszerzono list kodów uprawnień dodatkowych możliwych do przekazania od 01.07.2018 w ramach elementu upraw-dodatkowe (47COA, 57OA, 47CRP, 57RP, 47CZN, 57ZN, 31N, 31N18).


  5. W przypadku świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, umożliwiono przekazywanie informacji o uprawnieniach dodatkowych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  6. Zaktualizowano wielkość współczynników świadczeń realizowanych od 01.07.2018.
  7. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia zaktualizowano listę leków refundowanych obowiązującą od 01.07.2018. Poprawiono nazewnictwo w zakresie leków i produktów okołolekowych.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl 


Ważna informacja !
Z dniem 1 lipca 2018 roku numer 801-drEryk będzie nie aktywny
Prosimy kontaktować się wyłącznie na nowy numer infolini: +48 12 351 00 20

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.