drEryk – Update 6.35.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.35.0:

 1. Dostosowano importowanie umów UMX do nowej wersji komunikatu obowiązującej od 1 sierpnia 2018r.
 2. Raport świadczeń (SWIAD) jest generowany w nowej wersji obowiązującej od 1 lipca 2018r.
 3. Uwzględniono w programie zmiany dotyczące raportowania współczynników korygujących wynikających z Zarządzenia NFZ 
  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 4. Zaktualizowano słownik TERYT.
 5. Poprawiono błąd w komunikacji z AP-KOLCE.
 6. Usprawniono proces wystawiania faktur w przypadku importu danych z innego oprogramowania.
 7. Zoptymalizowano sposób zapamiętywania zmian w zakładce „Dodatkowe informacje”.
 8. Do widoku okna importu dołożono kolumnę z datą i godziną utworzenia importowanego pliku.


 9. Zaktualizowano słownik procedur ICD 9.
 10. Zaktualizowano kod MZ dla szczepień zalecanych w województwie Kujawsko-Pomorskim.
 11. W raporcie SWIAD przekazywana jest informacja o dodatkowym kryterium uprawniającym dla kobiet w ciąży.
 12. Zoptymalizowano działanie dwukrotnego kliknięcia w oknie wyszukiwania leków i widoku rejestracji.
 13. Zdjęto walidację na ilość znaków możliwych do wpisania w formatkach druku OL9.


 14. Wprowadzono możliwość skonfigurowania dostępu rejestratora do widoku harmonogramu pracy lekarza.


 15. Wyeliminowano problem z obcinaniem obszaru wydruku na druku informacji dla lekarza kierującego.
 16. Zaktualizowano statystykę skierowań w Module Statystyk.

 17. Wprowadzono usprawnienia w procesie aktualizacji.
 18. Zaktualizowano słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl 

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.