drEryk – Update 6.37.0 dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.37.0:

 1. Program zawiera aktualną listę leków refundowanych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia na dzień 1 września 2018 r.
 2. Rozszerzono zakres danych przekazywanych w raportach świadczeń z zakresu rehabilitacji.
 3. Wprowadzono skalowanie elementów w widoku okna zwolnienia.

 4. Umożliwiono określenie priorytetu, dla skierowań na badania analityczne wystawianych przez pielęgniarkę ambulatoryjną.


 5. Zoptymalizowano algorytm wyszukiwania w korektach wizyt po identyfikatorze świadczenia.

 6. Rozszerzono pola w antropometrii o kolumnę „Centyle”.


 7. Ujednolicono wydruk danych lekarza na receptach.
 8. Umożliwiono wprowadzenie więcej niż jednego numeru telefonu do pacjenta.

 9. Wprowadzono możliwość zdefiniowania okresu dla ostrzeżenia o braku odbytej wizyty dla pacjenta.

 10. Rozszerzono warunki walidacji podczas zmiany daty zlecenia w panelu korekt o kontrolę poprawności daty wszystkich zabiegów powiązanych z modyfikowanym zleceniem.
 11. Umożliwiono sortowanie po kolumnach w oknie importu plików.

 12. Rozszerzono zakres produktów, dla których możliwe jest utworzenie cyklu leczenia w rehabilitacji.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl 

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.