drEryk – Update 6.39.0 dostępny

Szanowni Państwo,

udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.39.0:

 1. Program zawiera aktualną listę leków refundowanych – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia na dzień 1 listopada 2018 r.
 2. Zaktualizowano do najnowszej wersji, biblioteki wymagane do składania podpisów elektronicznych na dokumentach elektronicznych tworzonych przez aplikację drEryk.
 3. Poprawiono błąd występujący podczas zmiany ilości opakowań leku na recepcie papierowej, w przypadku kiedy tworzona jest również eRecepta.
 4. Poprawiono błąd występujący podczas zapisu wystawionego e-Zwolnienia do repozytorium.
 5. Dostosowano oprogramowanie do przekazywania dodatkowych współczynników i kodów specjalnego rozliczenia, związanych ze skróceniem kolejek oczekujących, zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2018/DSOZ.
 6. Rozszerzono listę kodów uprawnień dodatkowych możliwych do przekazania od 01.11.2018 w ramach elementu upraw-dodatkowe.


 7. Wyeliminowano problem z rejestracją poza kolejnością, bez wskazania lekarza.
 8. Wprowadzono możliwość nadania rabatu do paragonu w chwili wydruku.


  Po kliknięciu przycisku „Zapłacono” pojawi się okno z możliwością udzielania rabatu.

 9. Wprowadzono słownik oznaczeń pacjentów.  Wprowadzamy odpowiednią nazwę oznaczenia oraz wybieramy kolor.

  Dla każdego pracownika Kierownik Medyczny musi zezwolić na wprowadzenie oznaczeń pacjentów.  Oznaczenie pacjenta będzie również widoczne na wizycie pacjenta w panelu lekarza.

 10. Wprowadzono możliwość wydruku na paragonie dowolnego tekstu. 11. Wprowadzono możliwość zdefiniowania własnych kategorii wizyt oraz przypisania ich dla konkretnych lekarzy wraz z określeniem czasu trwania wizyty konkretnej kategorii.
 12. Wprowadzono możliwość kopiowania/wklejania dowolnego tekstu za pomocą skrótów klawiaturowych 
  ctrl+c (kopiuj), ctrl+v (wklej), ctrl+z (cofnij zmianę).


 13. Wprowadzono możliwość określenia miesięcznych limitów dla wizyt o określonej kategorii.


 14. Rozszerzono zakres danych możliwych do wybrania w sekcji „Pokrewieństwo” w Dodatkowych informacjach pacjenta.


 15. Umożliwiono zdefiniowanie usług prywatnych dla pielęgniarki ambulatoryjnej.


 16. Wprowadzono możliwość rejestracji pacjenta na prywatne badanie analityczne z poziomu rejestracji a także bezpośrednio z punktu pobrań.


 17. Zmieniono domyślność dla filtrów w oknie płatności pacjenta.


 18. Powiązano badania analityczne i obrazowe z usługą o tej samej nazwie.

  Wszystkie badania analityczne oraz obrazowe zasilają słownik usług MUP. Domyślnie nie mają zdefiniowanych cen.

 19. Umożliwiono utworzenie pakietów usług zawierających badania.

 20. Wprowadzono możliwość wskazania nabywcy dla faktury wystawianej w ramach MUP.

 21. Wprowadzono możliwość zarejestrowania członków jednej rodziny na wizytę grupową. 22. Zmieniono sposób weryfikacji podłączenia czytnika kart inteligentnych.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.