drEryk – Update 6.41.0 dostępny

Szanowni Państwo,

udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.41.0:

1. Zaktualizowano słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem LIOCZ.

2. Wprowadzono możliwość bezpośredniego przejścia do strony AP-DILO z wizyty lekarskiej.3. Umożliwiono rejestrację pacjentów na wizytę grupową dla pacjentów spokrewnionych.

4. Poprawiono błąd taryfy dla badań w wystawianych przez lekarza zleceniach.

5. Wprowadzono informację zbiorczą dla lekarza o nowych wynikach badań w systemie.

6. Poprawiono błąd występujący przy wydruku listy zarejestrowanych pacjentów.

7. Usprawniono proces wyszukiwania pozycji rozliczeniowych w panelu korekt.

8. Udostępniono informację o osobie dokonującej zmian w widoku deklaracji pacjenta.

Po najechaniu kursorem myszy na datę złożenia lub datę wycofania deklaracji zobaczymy dymek z informacją o osobie dokonującej zmian w deklaracji pacjenta.


9. Poprawiono działanie wizyty bez rejestrowania NFZ w sytuacji, gdy lekarz nie ma ustalonego harmonogramu w danym dniu.

10. Wprowadzono wersjonowanie zmian w dokumencie wizyty podczas aktualizacji danych o miejscu udzielenia świadczeń.

11. Usprawniono sposób wyznaczania współczynników świadczeń, dla których uległ skróceniu czas oczekiwania.

12. Poprawiono błąd pojawiający się przy wydruku ZUS ZLA przez rejestratorki.

13. Zaktualizowano listy poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych.14. Umożliwiono wystawienie e-Zwolnienia dla cudzoziemców. 15. Umożliwiono wprowadzenie do e-Zwolnienia dowolnego adresu pod którym przebywa ubezpieczony w czasie choroby.16. Przywrócono możliwość weryfikacji pacjenta poprzez eWUŚ na etapie wprowadzania numeru PESEL.17. Poprawiono błąd związany ze znikaniem elementów wizyty podczas edycji skierowania.

18. Zoptymalizowano odświeżanie widoków zarejestrowanych pacjentów oraz personelu.

!!! Ważne informacje !!!

Z uwagi na liczne pytania związane z e-Zwolnieniem zamieszczamy krótką instrukcję z najczęściej zadawanymi przez Państwa pytaniami > instrukcja 

Pragniemy również poinformować, że pracujemy nad poprawą wydajności i szybkości działania oprogramowania drEryk. Prace będą widoczne w kolejnych aktualizacjach.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.