drEryk – Update 6.47.0 dostępny

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 1 marca 2019 r. poprzednia architektura systemu wymiany danych z laboratorium erLab została wyłączona. W związku z tym zlecenia na badania, które zostały wysłane do laboratorium w oparciu o poprzedni mechanizm, nie mogą być zrealizowane. W laboratorium nie ma możliwości zarówno pobrania takiego zlecenia, jak i odesłania wyników badania. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ponowne wystawienie i przesłanie zleceń w oparciu o nową architekturę systemu erLab.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z obsługującym Państwa Partnerem lub Asystą Techniczną drEryk: nr tel.: 12 351 00 20 lub e-mail: serwis@dreryk.pl


Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 6.47.0:

1. Zaktualizowano słownik procedur ICD-9 do wersji 5.41.


2. Zaktualizowano druk skierowania do szpitala psychiatrycznego.


3. Zmodyfikowano sposób generowania druku skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.


4. Zaktualizowano wzory recept RP i RPW.

5. Zaktualizowano słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem LIOCZ.


6. Zaktualizowano statystyki w Module Statystyk.

7. Wprowadzono nowy druk Zaświadczenie – informacja dla lekarza kierującego dla fizjoterapeuty.
8. Wyeliminowano problem z przesyłaniem więcej niż jednej próbki badań.


9. Wprowadzono możliwość zablokowania edycji numeru w konfiguracji autonumeracji.


10. Zaktualizowano treść pouczenia w druku zlecenia na transport.
11. Wprowadzono nową statystykę monitorowania problemów przewlekłych.

12. Rozszerzono ilość znaków możliwą do wprowadzenia w wywiadzie środowiskowym.


13. Wprowadzono obsługę dla poradni genetycznych.


14. Wprowadzono możliwość zablokowania opcji „Wyłącz komputer”.

Kierownik Medyczny będzie miał zawsze aktywny przycisk „Wyłącz komputer” niezależnie od konfiguracji.
15. Wprowadzono możliwość pogrupowania słownika badań dla laboratorium.

16. Usprawniono obsługę słownika jednostek zlecających.

17. Dodano możliwość określenia partnera w rodzajach pokrewieństwa.


18. Umożliwiono wprowadzenie daty pobrania materiału do badań w punkcie pobrań.


 


W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.