drEryk – Update 7.1.0 – dostępny

drEryk – Update 7.1.0 – dostępny


Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.1.0:

1.Zoptymalizowano działanie programu przy wchodzeniu na widok Recepty.
2.Wprowadzono możliwość pobierania wyników badań z erLaba na niezlecone badania.

Dodano możliwość przesyłania wraz ze skierowaniem do laboratorium dodatkowej informacji dotyczącej zgody na odbieranie przez placówkę wyników badań spoza skierowania. W module Kierownik Medyczny, w ramach sekcji Badania laboratoryjne (menu System->Ustawienia) dla każdego laboratorium, z którym placówka współpracuje, istnieje możliwość konfiguracji zgody na przesyłanie wyników badań spoza skierowania przez to laboratorium (domyślnie zaznaczony jest brak takiej zgody). Warunkiem korzystania z w.w. funkcjonalności oraz odbierania takich dodatkowych wyników jest implementacja przez laboratorium najnowszej wersji protokołów komunikacyjnych . Po spełnieniu tego warunku oraz wyrażeniu zgody przez placówkę, informacja ta przesyłana będzie każdorazowo w skierowaniu (ewentualnie informacja o braku zgody). Brak zgody nie blokuje możliwości odsyłania przez laboratorium dodatkowych wyników.  


3.Wyeliminowano problem z wyborem nazwy pliku podczas zapisu raportów na dysk.
4.Wprowadzono komunikat informujący o zakończeniu współpracy laboratorium z podmiotem.

 
5.Dodano dodatkową podstawę zwolnienia z VAT dla MUP (art.113).


6.Wprowadzono ograniczenie do wpisania ilości znaków dla pola Numer dokumentu uprawnień dodatkowych.


7.Poprawiono odświeżanie danych skierowania w widoku zarejestrowanej wizyty.
8.Poprawiono możliwość zmiany terminu/edycji rejestracji dla wizyty grupowej.
9.Poprawiono oznaczanie na receptach kategorii dla leków narkotycznych.

10.Poprawiono wyznaczanie statusu interakcji lekowych o działania niepożądane występujące pomiędzy lekami.


11.Zaktualizowano słownik świadczeń z zakresu kolejek oczekujących.
12.Zaktualizowano statystyki w Module statystyk.


Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.

 

Comments are closed.