drEryk – Update 7.10.0 – dostępny

drEryk – Update 7.10.0 – dostępny

 

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.10.0:

1.Zaktualizowano współczynniki korygujące wycenę dla świadczeń w AOS, zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2019/DSOZ.

2.Zaktualizowano słownik ICD9 do wer. 5.44.


3.Zaktualizowano wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

4.Wprowadzono możliwość wskazania domyślnego certyfikatu dla podpisywania eDokumentów.

Aby dokonać wyboru domyślnego certyfikatu dla podpisywania eDokumentów należy przejść do konfiguracji metody podpisu i wybrać certyfikat.

Panel lekarza: Funkcje specjalne lekarza > Ustawienia > Metody podpisu


Panel kierownika medycznego: System >  Ustawienia > Metody podpisu


Panel pielęgniarki/rejestratorki: Wydruki > Konfiguracja wydruków > Metody podpisu


Jeśli certyfikat jest ustawiony jako domyślny, podczas podpisywania dowolnego eDokumentu, nie pojawi się już wybór certyfikatu, użyty zostanie certyfikat wskazany przez użytkownika w konfiguracji.

5.Usprawniono wyszukiwanie leków zawierających w nazwie znak ®.

6.Wprowadzono możliwość generowania zlecenia na wyroby medyczne dla fizjoterapeutów.


7.Wprowadzono weryfikację dla produktów ambulatoryjnych i domowych realizowanych w fizjoterapii.

W sytuacji gdy został dodany produkt z jednego typu przy próbie dodania innego typu zostanie wyświetlony komunikat:


8.Zmodyfikowano sposób wystawiania eRecept na Wyroby medyczne i ŚSSPŻ.

9.W oknie kopiowania zabiegów fizjoterapeutycznych dodano obsługę wiązania produktów z procedurą.


10.Zaktualizowano komunikaty o ilości dni na które wystarczy leku, w przypadku eRecepty.

11.Wprowadzono usprawnienia dla obsługi kopiowania świadczeń w fizjoterapii.

Umożliwiono, aby wizyta w cyklu mogła być przeprowadzona w tym samym dniu co wizyta fizjoterapeutyczna rozpoczynająca lub wizyta fizjoterapeutyczna kolejna.

Kolumna Liczba wizyt fizjoterapeutycznych zawiera liczbę wszystkich wizyt, na których został wybrany jeden z produktów jednostkowych: 5.11.00.0000003 lub 5.11.00.0000004 (mogą być również inne produkty jednostkowe na wizycie). Jeśli na jednej wizycie był wybrany wskazany produkt jednostkowy i inny produkt jednostkowy, wizyta jest zliczana w kolumnach Liczba wizyt w cyklu, Liczba wizyt fizjoterapeutycznych, Liczba dni zabiegowych.


12.Powiększono rozmiar kodu dostępowego na druku informacji o wystawionych eReceptach.

13.Wyeliminowano problem z ponowną edycją wyraportowanych badań (SOK).

14.Rozszerzono funkcjonalność wyszukiwania z poziomu korekt, pozycji rozliczeniowych dla świadczeń SOK (badania).

15.Usunięto z widoku wizyty oraz konfiguracji przycisk “Zwolnienie”.

16.Wyeliminowano błąd prasowania XML dla znaków specjalnych w dokumentach HL7 CDA.

17.Poprawiono wydruk kodu kreskowego na skierowaniu na badania analityczne.

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
Zespół drEryk

Comments are closed.