drEryk – Update 7.11.0 – dostępny

drEryk – Update 7.11.0 – dostępny

 

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.11.0:

 

Panel lekarza – E-recepta

 

   1.Dodano wydruk kodu dostępowego e-recepty na zaleceniach.   


   

    2.Zaktualizowano statystykę recept o zestawienie jakościowe wystawionych recept i procentowy udział e-recept na podstawie wyznaczonych filtrów.


 

   3.Poprawiono dane przekazywane w eReceptach o ubezpieczeniu pacjenta.    

                     
   4.Wyeliminowano problem z poziomem odpłatności leków na eReceptach.  

      Dla recept wypisywanych elektronicznie, jeżeli lek posiadał odpłatność “P” pojawi się komunikat:

                               
   

   5.Dostosowano przekazywanie danych w wystawionych e-receptach dla obcokrajowca.

Panel lekarza – Leki

  

   1.Dodano możliwość ukrycia leków z importu równoległego podczas wyszukiwania.


   

   2.Dodano informację o dacie refundacji bazy leków w oknie wystawiania recept.

 

Panel lekarza – Wizyta

   

   1.Dodano możliwość ponownego otwarcia wizyty z listy zarejestrowanych pacjentów u lekarza.


   

   2.Dodano możliwość wskazania “brak obciążeń” w wywiadzie rodzinnym.


  

   3.Dodano dodatkowe checkboxy dla chorób współistniejących dla druków.


   

   4.Zmodyfikowano druk skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne o automatyczne nanoszenie danych osoby wystawiającej.  

    
   5.Poprawiono widok wizyty grupowej w zależności od podanego podczas rejestracji typu finansowania. 

 

Fizjoterapia

 

   1.Dodano opcję wydruku informacji dla lekarza kierującego do okna kopiowania zabiegów fizjoterapeutycznych. 

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
Zespół drEryk

 

Comments are closed.