drEryk – Update 7.12.0 – dostępny

drEryk – Update 7.12.0 – dostępny

 

 

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.12.0:

 

Panel lekarza – E-recepta

 

1. Poprawiono ergonomię wystawiania eRecept.

Zmiany w Repozytorium:

Dla dokumentów eRecept w statusie Wystawione, jeśli dokument „Informacja o receptach elektronicznych” ich dotyczący, nie został jeszcze przez nikogo Wysłany do pacjent, Wydrukowany lub Wyeksportowany z widoku podglądu tego dokumentu, w repozytorium takie eRecepty są oznaczone innym kolorem tła.

Zmiany na liście wystawionych eDokumentów:


   

Podczas operacji „Podpisz i wyślij do P1”, w  podglądzie prezentującym pakiet wystawionych eRecept został dodany checkbox  „Powtórz operację dla pozostałych pakietów”.

Jeśli użytkownik wybierze ten checkbox – to wykonanie jednej z operacji „Wyślij do pacjenta”, „Eksportuj dane”, „Drukuj” zostanie powtórzone dla wszystkich kolejnych pakietów, które powstają w wyniku bieżącej operacji „Podpisz i wyślij do P1” – bez prezentacji podglądu dla pozostałych.

 

Zmiany w panelu eRecept:

Dodano opcję “Dziel na pakiety per miesiąc” – przy zaznaczenej opcji podczas wysyłki dzielimy eRecepty na pakiety, tak aby w jednym pakiecie były wszystkie recepty z tym samym miesiącem realizacji od.

 

 

Zmiany w historii recept:

2. Recepty – dodano sortowanie po kolumnach w widoku “Zamienniki”.

3. Zmodyfikowano kolorystykę dla przepisywanych leków w oknie recept.

 

 

Panel lekarza – Wizyta

   

1.  Dodano wydruk własnego logo na wydruku danych osobowych.


2.  Dodano podgląd przed wydrukiem listy zarejestrowanych pacjentów.    


3. W widoku wizyty, dodano możliwość modyfikowania dawkowania dla leków stałych.

4. Ujednolicono podpowiedź dla dat w widoku wyników badań.

5. Zdjęto walidację na pole “Data” w “Zabiegach i operacjach” w danych medycznych pacjenta.


6. Poprawiono działanie przycisku Enter w formularzu skierowania na badanie analityczne.

Naciśnięcie przycisku ENTER w polach “Cenne informacje kliniczne” i “Komentarz dla punktu pobrań” powoduje przejście do nowej linii.

7. Usprawniono proces usuwania procedur ICD9 z danych pracownika oraz widoku Procedur.

 

Panel pielęgniarki


1.  Wprowadzono możliwość korygowania świadczeń przez pielęgniarkę.

Korygowanie z poziomu Edycji wizyt/ Świadczeń rozliczonych:

Dla ponownego otwarcia dla zleceń i zabiegów należy podać przyczynę wprowadzania zmian.

Edycja z panelu pielęgniarki/położnej:

Zlecenie otwarte z widoku archiwalnych – zostaje przeniesione do widoku „Aktywnych zleceń”.

Nie można ponownie otworzyć zleceń, które zostały wyraportowane w raporcie SWIAD do NFZ. Pojawi się komunikat:
„Nie można otworzyć zlecenia do edycji, ponieważ zostało wyraportowane”.

Nie można edytować zleceń z poprzedniego miesiąca rozliczeniowego. Pojawi się komunikat:
„Nie można otworzyć zlecenia do edycji”

 

Edycja z Aktywnego zlecenia:

Użytkownik może edytować tylko zabieg, który sam zrealizował.

Użytkownik nie może usunąć/edytować zabiegu “Skierowanie na pobranie materiału do badań diagnostycznych”, które zostało wysłane poprzez erLab.

Widok historii zleceń:Rozliczenia


1.    Do algorytmu wyznaczania współczynników w stomatologii, dodano nowe produkty: 07.0000.318.02, 07.0000.321.02.
2.    Wprowadzono kod techniczny komórki na widok tworzenia raportów kolejek oczekujących.


3.    Zmodyfikowano podgląd utworzonego raportu SOK.

 

 

Fizjoterapia

  

  1.    Usprawniono proces kopiowania procedury dla wizyty fizjoterapeutycznej.    

W oknie kopiowania zabiegów fizjoterapeutycznych, w sytuacji gdy pierwsza wizyta była Wizytą fizjoterapeutyczną rozpoczynającą (WFR):

(Wizyta oznaczona jako „wymaga skierowania” na wizycie wybrano jeden z poniższych kodów produktów rozliczeniowych i są to jedyne produkty rozliczeniowe na tej wizycie: 5.11.00.0000003, 5.11.00.0000004) oraz dla tych produktów została powiązana procedura ICD9 nie jest kopiowana ta procedura na kolejne dni.   2.    Zaktualizowano kod ministerialny dla wizyty fizjoterapeutycznej w województwie Warmińsko-Mazurskim.

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
Zespół drEryk

 

Comments are closed.