drEryk – Update 7.13.0 – dostępny

drEryk – Update 7.13.0 – dostępny

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.13.0:

„Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom rynku oraz dbając o komfort pracy użytkowników drEryk i ich pacjentów,

w najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy obsługę erecept dla pielęgniarek.

Nowa funkcjonalność wymaga posiadania przez pielęgniarkę licencji Rozszerzonej Bazy Leków (RBL), której integralną częścią jest moduł erecept.

Z licencji RBL można korzystać wymiennie, czyli lekarz i pielęgniarka mogą korzystać z jednej licencji, ale nie w samym czasie.

W przypadku pracy jedno-czasowej, konieczne będzie dokupienie dodatkowej licencji RBL.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt: w sprawach technicznych i konfiguracji z Asystą Techniczna drEryk, a w sprawach licencji z Działem Handlowym.

Z wyrazami szacunku,

Zespół drEryk

 

Panel lekarza – E-recepta

1.Umożliwiono wystawianie eRecept przez wiele podmiotów pracujących na wspólnej bazie danych.

Tylko dla posiadających moduł “Wiele par certyfikatów P1”. W danych świadczeniodawcy dla zakładów leczniczych pojawi się możliwość dodania danych podmiotu leczniczego dla wysyłki eRecepty. Należy uzupełnić wszystkie dane, aby wysyłka eRecepty była możliwa:


Jeżeli przy uruchomionym module “Wiele par certyfikatów” dane nie zostaną uzupełnione eRecepta będzie wysyłana z danymi z głównego podmiotu leczniczego.

Aby korzystać z funkcjonalności konieczna jest konfiguracja na https://web.dreryk.pl/ – instrukcja dostępna po zalogowaniu się.

Proszę przeczytać uważnie dokument: Instrukcja drEryk – Wiele par certyfikatów P1 i postępować zgodnie z instrukcją.

 

2.Umożliwiono utworzenie eRecepty dla pracownika z grupą zawodową: felczer.

Panel lekarza – Wizyta

1.Wprowadzono nowe wzory zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zmiany w danych osobowych:

2.Wprowadzono obsługę słownika dla wyrobów medycznych: ORTOPEDIA

Możliwość wyboru rodzaju przetoki:

Umiejscowienie:

Dla użytkowników korzystających z funkcji kopiowania “starych” zleceń po kliknięciu na “Kopiuj” lub “Kontynuuj”  wyświetli się komunikat:

3.Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ.

90094  – Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego;

90158 – Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetotlaksem w skajarzeniu z rytuksymabem.

 

4.W formularzu Skierowanie do pracowni diagnostycznej, umożliwiono utworzenie szablonu dla pola “Opis przygotowań”.

Rozliczenia

1.Dodano możliwość wprowadzenia informacji o osobach palących, dla wizyt udzielonych od 01.01.2020.

Podczas pierwszej wizyty w danym roku kalendarzowym pacjenta – pacjent posiadający aktywną deklarację do lekarza zatrudnionego w danym podmiocie i wizyta zostaje zatwierdzona z produktem 5.01.00.0000121, 5.01.00.0000122.) wyświetlony zostanie komunikat z możliwością uzupełnienia danych dotyczących papierosów.

Fizjoterapia

1.Umożliwiono prowadzenie harmonogramów/kolejek oczekujących w aplikacji KOLCE dla świadczeń z zakresu fizjoterapii.

Szanowni Państwo,

W wersji 7.13.0 udostępniamy Państwu możliwość zasilenia harmonogramów przyjęć z zakresu fizjoterapii w aplikacji KOLCE.

Oznacza to, że każdy zarejestrowany pacjent będzie automatycznie w chwili rejestracji wpisywany do Harmonogramu. Warunkiem koniecznym do integracji jest konfiguracja oprogramowania (włączenie Integracji).

 

Pragniemy także zwrócić uwagę na wprowadzoną możliwość exportu za pomocą pliku KWX,  danych pacjentów oczekujących na fizjoterapię. Export danych zawiera dane dotyczące harmonogramów przyjęć i pacjentów, którzy są w nich zapisani.

Zgodnie z instrukcją użytkownika aplikacji KOLCE :

„Import harmonogramów jest jednorazową operacją zasilenia danych. Należy pamiętać, że harmonogram, do którego importowane są dane plikiem KWX musi być pusty (pusty oznacza, że w danym harmonogramie nie ma i nigdy nie było pacjentów).”

W sytuacji gdy harmonogram w aplikacji KOLCE dla danej komórki nie jest pusty, zaimportowane zostaną jedynie dane pacjentów.

Tych z Państwa, którzy w chwili aktualizacji, posiadają już skonfigurowaną integrację z aplikacją KOLCE a którzy planują zasilić dane harmonogramów za pomocą pliku KWX – prosimy o wyłączenie integracji do czasu exportu danych.

 

Obsługa fizjoterapii w okresie przejściowym

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez NFZ

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listy-oczekujacych,7528.html

oraz do czasu udostępnienia nowego dostosowania dla przesyłania informacji do aplikacji KOLCE , prosimy o przyjęcie poniższych informacji :

Obsługa z poziomu Księgi zabiegów (kopiowanie świadczeń).

Rejestracja pacjenta do komórki fizjoterapeutycznej ,rozpoczynająca cykl leczenia (objęcie/wymaga leczenia) oraz edycja/skreślenie tej wizyty – jest przekazywana do aplikacji KOLCE.

Pierwszy dzień zabiegowy zarejestrowany jako Kontynuacja leczenia do 1 wizyty (objęcie/wymaga)  oraz wizyta zamykająca cykl leczenia są przekazywane do aplikacji KOLCE.

Oznacza to, że do aplikacji KOLCE zostanie przekazana informacja o 3 wizytach dla 1 cyklu.

Obsługa standardowej rejestracji pacjenta na każdy dzień zabiegowy.

Każda rejestracja, skreślenie oraz edycja skierowania pacjenta jest na bieżąco przekazywana do aplikacji KOLCE.

 

2.Wprowadzono możliwość exportu do pliku kwx – danych pacjentów oczekujących w fizjoterapii.

Panel pielęgniarki

1.Umożliwiono generowanie eRecepty pielęgniarskiej.

eReceptę może wystawiać pielęgniarka, która ma dostęp do recept oraz dostęp do rozszerzonej bazy leków.

Wymagane opcje dostępne z poziomu Kierownika Medycznego : System > Ustawienia > Konfiguracja dostępu.

 

Pielęgniarka wystawiając eRecepty musi mieć dodany również certyfikat lub podpis kwalifikowany, którym podpisywać będzie eReceptę.

Konfiguracja dostępna na panelu pielęgniarki: Wydruki > Konfiguracja wydruków > Metody podpisu.

W zleceniu pojawi się dodatkowy przycisk:

Inne

1.Rozszerzono zakres prezentowanych danych dotyczących pacjentów w Harmonogramach przyjęć.

W Harmonogramie przyjęć widoczni są wszyscy pacjenci, którzy zostali zarejestrowani na wizytę specjalistyczną: AOS, STM, REH, PSY  zgodnie z Kategorią świadczeniobiorcy wskazaną podczas rejestracji, jak również pacjenci oczekujący przekazywani do AP-KOLCE.

Lista oczekujących – element harmonogramu przyjęć , który obejmuje tylko pacjentów z kategorią „oczekujący”. 

Nowe przyczyny skreślenia z listy:

2.Zaktualizowano statystyki w Module statystyk.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.Z wyrazami szacunku 
Zespół drEryk

 
 
Comments are closed.