drEryk – Update 7.3.0 – dostępny

drEryk – Update 7.3.0 – dostępny

Szanowni Państwo,

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych uaktywnieniem eRecepty prosimy o kontakt z Asystą Techniczną, która zweryfikuje wszystkie niezbędne dane oraz usprawni proces jej uruchomienia. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia określającego zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących – Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą dostosować kasy do nowych wymogów dotyczących przyporządkowania oznaczeń literowych na klawiaturze kasy do stawek VAT najpóźniej do końca lipca br.

W związku z tym prosimy aby, termin aktualizacji zaplanować równocześnie z wizytą serwisanta, który wprowadzi odpowiednie zmiany stawek w kasach.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.3.0:

1.Zaktualizowano wyceny punktowe dla produktów w AOS zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019/DSOZ.

Jeżeli za miesiąc lipiec, wykonali już Państwo raporty świadczeń AOS (wczytane zostały zwrotki potwierdzenia i I fazy), dla których zmieniły się wyceny punktowe, po aktualizacji do wersji 7.3 prosimy o powtórzenie raportowania w korektach.

Jeżeli raporty nie były jeszcze generowane, po aktualizacji do wersji 7.3  wystarczy utworzyć nowy raport.

2.Wprowadzono nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe obowiązujący od 18.07.2019.


3.Zaktualizowano dotychczasowe oznaczenia literowe dla stawek VAT, obowiązujących od 1.08.2019r.
4.Odblokowano możliwość zmiany terminu wizyty grupowej dla głównego pacjenta.
5.Umożliwiono przypisanie innych ról w podmiocie, dla pielęgniarki OPD.

 
6.Umożliwiono wprowadzenie numeru prawa wykonywana zawodu dla grupy zawodowej: Diagnosta laboratoryjny.


7.Zaktualizowano słownik ICD9 do wersji 5.43.


8.Poprawiono wyświetlanie leków przewlekłych o kategorii RPW.
9.Poprawiono błąd z wykrzyknikiem pojawiającym się przy oznaczeniu leku jako stosowanego przewlekle.
10.Wyeliminowano problem z wysyłką skierowań z kolejki do laboratorium.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
drEryk Sp. z o.o.

Comments are closed.