drEryk – Update 7.8.0 – dostępny

drEryk – Update 7.8.0 – dostępny

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.8.0:

 

1.Wprowadzono obsługę nowej wersji 4.0, dla komunikatów AP-KOLCE.

2.Wprowadzono możliwość oznaczenia kategorii świadczeniobiorcy dla prawidłowego prowadzenia harmonogramów przyjęć.

Każdy pacjent, który jest rejestrowany do poradni specjalistycznej  (AOS) ,ma automatycznie podpowiedzianą (możliwą do zmiany) odpowiednią kategorię świadczeniobiorcy, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

pacjent przyjęty na bieżąco – w dniu zgłoszenia (będzie to każdy pacjent, dla którego data wizyty=data zapisania na wizytę) – otrzymuje kod 1
oczekujący– wpisywany na listę oczekujących na obecnych zasadach – otrzymuje kod 2
oczekujący na podstawie karty DiLO – (pacjent, który podczas rejestracji miał oznaczony checkbox „Uprawnienia dilo” – otrzymuje kod 3
uprawniony poza kolejnością – pacjent, który w chwili rejestracji na wizytę posiadał jedno z uprawnień dodatkowych uprawniających do otrzymania świadczenia poza kolejnością – otrzymuje kod 4 + kod uprawnienia dodatkowego, który był podstawą do przyjęcia poza kolejnością 
kontynuujący leczenie – pacjent, który podczas rejestracji miał wybraną „kontynuację leczenia” – otrzymuje kod 5
przyjęty w stanie nagłym – Pacjent, który w danych osobowych w chwili rejestracji miał wybrane uprawnienie B – otrzymuje kod 6

Zmiana kategorii świadczeniobiorcy przy edycji skierowania skutkuje wymuszeniem podania powodu tej zmiany.

 

3.Wprowadzono możliwość oznaczenia rezerwacji terminu w kolejkach, dla pacjentów którzy świadomie rezygnują z zaproponowanego przez świadczeniodawcę terminu.

W oknie rejestracji na wizytę AOS, jest dostępny checkbox “Rezerwacja terminu”.

Po oznaczeniu checkboxa dodajemy możliwość określenia Daty: Termin zaproponowany przez świadczeniodawcę.(Data będzie przekazywana do AP-KOLCE)

 “Termin zaproponowany przez świadczeniodawcę musi być wcześniejszy niż planowana data udzielenia świadczenia”.

4.Wprowadzono konieczność podawania przyczyny, w przypadku zmiany kategorii medycznej, dla wizyty w AOS.

Każda zmiana trybu przyjęcia (pilny/normalny) w edycji skierowania dla pacjenta, który jest zarejestrowany na wizytę do poradni AOS skutkuje wymuszeniem podania przyczyny tej zmiany.

Słownik “konfiguracji przyczyny usunięcia/powód zmiany”  dostępny jest w KM -> system -> ustawienia -> zakładka “Słowniki”


5.Poprawiono przekazywanie danych dotyczących opiekuna, przy wysyłce eRecept do P1.

6.Wprowadzono możliwość konfiguracji, dla wydruku informacji o wystawionych eReceptach w pakiecie.      

Domyślnie ustawione „Drukować.”

– kod paskowy dla pojedynczych recept wraz z numerem
– oświadczenie pacjenta

7.Poprawiono wydruk długich nazwisk na formularzu “Informacje o eRecepcie w pakiecie“.

8.Zablokowano możliwość wprowadzenia w Słowniku instytucji zlecającej – nazwy instytucji dłuższej niż 150 znaków.

9. Konfiguracja automatycznej aktualizacji licencji w programie.

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
Zespół drEryk

Comments are closed.