drEryk – Update 7.9.0 – dostępny

drEryk – Update 7.9.0 – dostępny

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.9.0:

1.Wyeliminowano problem z tworzeniem raportów SWIAD w przypadku dużej ilości raportowanych świadczeń.

2.Zmieniono nazewnictwo dla bilansów wykonywanych u dzieci i młodzieży w związku z reformą szkolnictwa.   

Zmiany:

„Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne” zastępuje się „W wieku 6-7 lat”,
„Klasa III szkoły podstawowej” zastępuje się „W wieku 9-11 lat”,
„Klasa I gimnazjum” zastępuje się  „W wieku 13-14 lat”,
„Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej” zastępuje się „W wieku 14-16 lat”,
„Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia” zastępuje się „Do ukończenia 19 roku życia”,

1) typ szkoły I – szkoła podstawowa, szkoła, która w przeszłości była gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w warsztatach w szkole), szkoła artystyczna na prawach szkoły, która w przeszłości była gimnazjum lub liceum, szkoła policealna z okresem kształcenia nie dłuższym niż 2,5 roku:

3.Wprowadzono blokadę możliwości zmiany hasła dla konta Ewuś przez użytkowników.   

Po zaznaczeniu opcji i zapisaniu zmian:

4.Dodano możliwość wystawienia skierowania na zabiegi rehabilitacyjne dla Fizjoterapeuty.

5.Zaktualizowano słownik typów szkół.     

  

6.Zaktualizowano słownik LIOCZ.   

7.Zaktualizowano kod ministerialny przekazywany dla wizyty fizjoterapeutycznej w województwie Warmińsko-Mazurskim.

8.Poprawiono podgląd tworzonego raportu kolejek z listą osób oczekujących.  

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją bardzo prosimy o kontakt mailowy z serwisem (serwis@dreryk.pl).
Cała treść newslettera dostępna również pod adresem www.dreryk.pl.

Z wyrazami szacunku 
Zespół drEryk

Comments are closed.