drEryk w Grupie Silvermedia

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że od dnia 01.01.2018 r. pełną obsługę oprogramowania drEryk, wraz ze wsparciem dotychczasowego zespołu, przejęła spółka drEryk Sp. z o. o. (Grupa Silvermedia). W związku z tym, nastąpiła zmiana imiennych adresów mailowych członków zespołu drEryk, które przyjmują format imię.nazwisko@dreryk.pl. Przypominamy, iż w sprawach zgłoszeń dot. aplikacji drEryk prosimy o kontakt na adres serwis@dreryk.pl

Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy współpracę z Panem Robertem Beksińskim. Panu Robertowi dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i życzymy samych sukcesów!

Naszym nadrzędnym celem jest rozwój i jak najszersza dystrybucja oprogramowania drEryk.
W najbliższych miesiącach drEryk Sp. z o.o. planuje podjęcie szeregu działań mających na celu rozwój oprogramowania i wzmocnienie wsparcia technicznego dla użytkowników i Partnerów oraz zwiększenie dostępności na rynku. Planujemy zapewnić podmiotom leczniczym usługi w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania oraz wspierania jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. 

Wierzymy, że nasza współpraca z Partnerami, na którą ogromnie liczymy i którą planujemy zacieśnić, przełoży się na dynamiczny wzrost korzyści biznesowych. Pragniemy zapewnić, że model sprzedaży i wszelkie umowy partnerskie oraz umowy z klientami pozostają w mocy.

Dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas obdarzają i liczymy na zaangażowanie w aktywnych działaniach promocyjnych oprogramowania drEryk. Już teraz zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Partnerów, który planujemy zorganizować wiosną 2018r. 

 

Z nadzieją na owocną współpracę,
Zarząd drEryk Sp. z o.o.