e-Rejestracja ponownie obowiązkowa

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017r. (w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nakłada na świadczeniodawców następujące obowiązki:
– udostępnienia pacjentom rejestracji droga elektroniczną
– umożliwienia pacjentom monitorowania statusu na liście oczekujących
– powiadamiania pacjentów o terminie udzielanego świadczenia
Oznacza to, że podmioty prowadzące AOS muszą posiadać funkcjonalności e-Rejestracji.

e-Rejestracja oprogramowania drEryk spełnia wszystkie wymagania prawne wymienianej Ustawy oraz Rozporządzenia.

Odziały NFZ przyznają także dodatkowe punkty w konkursach NFZ dla podmiotów posiadających funkcjonalność e-Rejestracji.

Więcej informacji na temat e-Rejestracji drEryk na naszej stronie internetowej:
https://dreryk.pl/e-rejestracja/

W celu zamówienia e-Rejestracji w Państwa podmiocie prosimy o kontakt z Działem Handlowym:
https://dreryk.pl/kontakt/dzial-handlowy/