e-Rejestracja

e-Rejestracja, czyli rejestracja internetowa, umożliwia pacjentom rezerwację terminów wizyt przez internet bez angażowania personelu medycznego przychodni. Jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pacjent nie musi osobiście pojawić się w okienku rejestracji, nie musi także dzwonić do podmiotu leczniczego. Wystarczy, że wejdzie na stronę internetową przychodni, a grafik rejestracji internetowej umożliwi samodzielny i łatwy wybór lekarza oraz dostępnych terminów wizyt. Dodatkowo pacjenci otrzymują wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji oraz przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty.
e-Rejestracja jest w pełni zsynchronizowana z terminarzem w oprogramowaniu drEryk, więc nie wymaga obsługi. Dzięki temu mamy do czynienia z jednym, spójnym terminarzem dla całej przychodni, co w nieoceniony sposób usprawnia organizację wizyt pacjentów w Państwa podmiocie leczniczym. Dodatkowo odciąża rejestrację i ułatwia prowadzenie elektronicznego terminarza i organizację przyjęć.

e-Rejestracja jest także wypełnieniem obowiązku ustawowego, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1404/1

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom jako Pacjentom wielu przychodni pracujących na oprogramowaniu drEryk, stworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jak i specjalistycznych (AOS) drogą elektroniczną w postaci usługi e-Rejestracja.

Niezależnie od możliwości rejestracji na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej, udostępniamy Państwu jako Pacjentom wybranych przychodni dodatkową możliwość zarejestrowania się do różnego rodzaju poradni drogą elektroniczną. Celem naszej nowoczesnej usługi internetowej e-Rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze z którymi współpracujemy oraz oszczędzenie Państwa cennego czasu.

Wybrane przykłady wdrożonej usługi e_Rejestracji (podajemy tylko te adresy, na które mamy zgodę do ich publikacji):

Korzyści dla podmiotu leczniczego wynikające z faktu wdrożenia usługi e-Rejestracji:

 • zapewnienie podmiotowi leczniczemu lepszego wypełnienia wizytami grafików dostępnego personelu medycznego,
 • spełnienie wymagań prawnych (Dz. U. 13.516 z dnia 29 kwietnia 2013 r.),
 • redukcja obciążenia pracą na stanowiskach rejestracyjnych,
 • automatyczne przenoszenie terminów wizyt do terminarza w oprogramowaniu drEryk, bez konieczności ich powtórnego rejestrowania.

Co potrzebuje podmiot leczniczy do szybkiego wdrożenia usługi e-Rejestracji:

 • Zewnętrzny adres IP do serwera z oprogramowaniem drEryk ( stały adres IP ) lub konfiguracja usługi DynDNS (zewnętrzny adres jest potrzebny do prawidłowej komunikacji między serwerem drEryka podmiotu, a serwerem e-Rejestracji).
 • Na routerze odblokowany port numer 5195 (odblokowanie tego portu umożliwia komunikację, e-Rejestracja korzysta właśnie z tego portu).
 • Odblokowanie portu 5195 w firewall i zaporze systemu Windows (na komputerze / serwerze drEryka – odblokowany musi być ten port w zaporze systemu Windows i/lub innych Firewall’ach programowych).

Należy pamiętać, że nie jest rejestracją internetową, taką z prawdziwego zdarzenia – formularz na stronie przychodni (działający jako jednostronna wysyłka informacji), ani związana z nimi komunikacja e-mail z pacjentami. W tym przypadku ustawodawca stosunkowo jasno to określił. I tu warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2013 r. podmioty lecznicze świadczące usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, prowadzące kolejki oczekujących, powinny umożliwić świadczeniobiorcom umawianie wizyt drogą elektroniczną. Stanowi o tym art. 23a ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jako uzupełnienie, koniecznym jest przytoczenie rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego 2 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r.), które weszło w życie z dniem 14.05.2013 r. to od tej daty należy / jest obowiązek prowadzenia e-Rejestracji .

Zamówienie usługi e-Rejestracji
 • Nie dla pacjentów chcących się zarejestrować.
  Rejestracja dla pacjentów przez stronę konkretnej przychodni, która to udostępnia.
 • Odbierz Linka i Login z hasłem z przychodni
 • Zaloguj się i wybierz termin wizyty

e-rejestracja drEryk

Korzyści dla Pacjentów wynikające z faktu wdrożenia usługi e-Rejestracji:

 • swoboda pacjenta w zakresie wyboru (różne filtry kryteriów) i umówienia wizyty lekarskiej (lokalizacja, lekarz, termin, itd.); pacjent może przeglądać wszystkie terminarze wizyt i w ten sposób zaplanować samodzielnie odpowiadającą mu datę i godzinę,
 • danie możliwości pacjentowi sprawdzania jakie wizyty zostały zarejestrowane lub są już zrealizowane, a także zmiany hasła do konta w e-Rejestracji,
 • brak ograniczeń co do czasu oraz miejsca – pacjent może zarezerwować wizytę np. z domu, bez względu na porę dnia i nocy.

Oferta stron www dla lekarzy i przychodni lekarskich

Projekty stron WWW wykonane zostały od podstaw w języku xHTML, wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych oraz w oparciu o autorski, bardzo przyjazny i intuicyjny dla użytkowników system zarządzania treścią CMS.

Strony internetowe oparte na systemie zarządzania treścią CMS to idealne rozwiązanie dla ZOZ i innych placówek medycznych, które często aktualizują zawartość witryny i samodzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów chcą nią zarządzać w dowolnym czasie. Do obsługi CMS nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza informatyczna. Osoba prowadząca serwis, poprzez edytor zbliżony do popularnych programów edycji tekstu (np. Word), może modyfikować wszystkie podstrony serwisu.

 

Proces uruchomienia strony internetowej wygląda następująco:

 • wybór projektu graficznego z dostępnych szablonów oraz ewentualna wymiana zdjęcia głównego (personel, lekarz, przedmiot),
 • wdrożenie i uruchomienie strony internetowej na testowym serwerze udostępnionym przez firmę Eniteo,
 • rejestracja domeny oraz uruchomienie serwera WWW (serwery firmy Eniteo są zlokalizowane w Polsce, na terenie Krakowskiego Centrum Danych) co gwarantuje bezpieczeństwo i profesjonalizm świadczonej usługi,
 • uruchomienie strony na docelowym serwerze i pod właściwym adresem (udostępnienie internautom / Pacjentom),
 • bieżące utrzymanie, uzupełnianie treści i rozbudowa przekazywanych informacji realizowane już przez osobę prowadząca serwis www ze strony placówki medycznej.

Więcej informacji na temat oferty dotyczącej strony internetowej dla placówki medycznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem www.nzpoz.pl. Zamówienie strony można składać wypełniając formularz zamówienia dołączony do oferty, jak również poprzez stronę internetową www.nzpoz.pl.

 


 

Na podmiotach leczniczych spoczywa cały szereg ustawowych obowiązków – jednym z nich jest udostępnienie pacjentom mozliwości umawiania się na wizyty lekarskie poprzez e-Rejestrację. Bezpieczna i zsynchronizowana z oprogramowaniem drEryk w podmiocie, daje konkretne informacje o dokonanych już zapisach na wizyty, dostepnosćwolnych terminów, przypomnienia o zblizającym się terminie wybranej wizyty oraz wszelkich jego zmianach. A kierownikowi medycznemu cały szereg rożnego rodzaju zestawień.

 

Program do e-Rejestracji

W odróżnieniu do konkurencji w usłudze e-Rejestracji dla oprogramowania drEryk  wyłączone zostały uciążliwe i nachalne reklamy.

Instrukcja-e-rejestracji-dla-pacjenta.pdf (2872)
Instrukcja-użytkownika-e-rejestracja-konfiguracja.pdf (1935)
e-Rejestracja (2607)