Zamówienie

Zamówienie usługi e-Rejestracji
  • Nie dla pacjentów chcących się zarejestrować. Rejestracja dla pacjentów przez stronę konkretnej przychodni, która to udostępnia.