Formularz Cykl Spotkań Regionalnych.

Prosimy o uzupełnienie formularza.
Cykl Spotkań Regionalnych
Wybierz dogodny termin spotkania: Terminarz w trakcie ustalania. *


Niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka drEryk sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, KRS nr 0000680603
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zgłoszenia (zamówienia) udziału w spotkaniu regionalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
3. Administrator przetwarza dane wyłącznie przez okres obsługi zgłoszenia udziału w spotkaniu regionalnym.
4. Administrator przekazuje informacje o danych osobowych lub ich kategoriach podmiotom z Grupy Silvermedia oraz wykonującym usługę doradztwa strategicznego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia udział w spotkaniu regionalnym.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, jeśli nie jest zgodne z przepisami i przeniesienia swoich danych – w tym celu prosimy o kontakt pod adresem informacja@drEryk.pl. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.