Wróć
Analityk systemowy
Analityka

Analityk systemowy

Kraków Pełny etat

 

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • analizowanie danych, wyciąganie wniosków, współtworzenie modelu biznesowego,
 • analizę rynku, wymagań Klienta oraz obowiązującego prawa,
 • identyfikowanie nowych perspektyw rozwoju produktu oraz działań konkurencji,
 • konsultowanie założeń produktu z użytkownikami końcowymi (End Users),
 • analizę UX,
 • współpracę z zespołami developerskimi (wewnętrznymi i zewnętrznymi), agencją UX oraz kluczowymi Partnerami,
 • analizowanie dokumentacji technicznej integracji (REST, SOAP, Web Services),
 • tworzenie wymagań i projektowanie rozwiązań w sposób zapewniający ich spójność oraz racjonalność kosztowo – przychodową.

Nasze wymagania:

 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy analityka biznesowego/systemowego,
 • praktyczna umiejętność analizowania danych, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów i definiowania wymagań,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu,
 • myślenie strategiczne – nastawienie na biznes i cel,
 • znajomość i doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych,
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na rynku medycznym,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia modeli zgodnie z notacją BPMN i/lub UML,
 • doświadczenie dla produktu B2B, którego odbiorcą są mali przedsiębiorcy lub produktu B2C,
 • umiejętność projektowania makiet UX.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę B2B lub umowę o pracę,
 • samodzielność w działaniu,
 • możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia, konferencje,
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • naukę języka angielskiego,
 • opiekę medyczną LuxMed,
 • karnet Benefit Multisport,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • nowoczesne biuro, wyjazdy i spotkania integracyjne.

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem, opierającym swoje działania na zaufaniu do ludzi z którymi pracujemy.

Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Co zyskujesz, pracując w drEryk

Opieka medyczna

Elastyczne godziny pracy

Benefity sportowe

Kursy językowe

Dostęp do Xbox

Prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularza eRecruiter (przycisk Aplikuj) lub na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk S.A.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.
Aplikuj

Siedziba firmy

Adres:
ul. ks. Józefa Tischnera 8,
30-421 Kraków

Kontakt:
praca@dreryk.pl
(+48) 12 380 08 84

Sprawdź pozostałe oferty

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”