Wróć
Area Manager
Sprzedaż

Area Manager

Region: południe Polski Pełny etat

Region działań:

Region południe Polski: województwo małopolskie (Kraków), podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, śląskie (Katowice)

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z Klientami i Partnerami Technologicznymi w powierzonym regionie
 • pozyskiwanie nowych Partnerów biznesowych i Klientów w powierzonym regionie
 • realizacja planów sprzedażowych w powierzonym regionie
 • prowadzenie prezentacji produktowych
 • sporządzanie ofert sprzedażowych dostosowanych do potrzeb Klientów
 • prowadzenie webinariów szkoleniowych i sprzedażowych
 • uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach branżowych
 • bieżące monitorowanie i raportowanie prowadzonych działań

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata w sprzedaży (mile widziane w branży medycznej lub IT)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B 
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i negocjacji sprzedażowych
 • otwartość, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych
 • silna orientacja na wynik oraz samodzielność

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji oraz premię zależną od osiąganych wyników
 • samodzielność w działaniu
 • konferencje i szkolenia
 • niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy
 • opieka medyczna LuxMed
 • karnet Benefit Multisport
 • wyjazdy i spotkania integracyjne

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem, opierającym swoje działania na zaufaniu do ludzi z którymi pracujemy.

Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Co zyskujesz, pracując w drEryk

Opieka medyczna

Elastyczne godziny pracy

Benefity sportowe

Kursy językowe

Dostęp do Playstation

Prosimy o przesłanie CV na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk S.A.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.

Siedziba firmy

Adres:
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków

Kontakt:
praca@dreryk.pl
(+48) 12 380 08 84

Sprawdź pozostałe oferty

Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.