Wróć
C++ Developer
Programowanie

C++ Developer

Cała Polska Pełny etat

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • pisanie zgodnego ze standardami kodu C++,
 • tworzenie API i komunikacja z bazami danych,
 • ścisła współpraca z innymi programistami zaangażowanymi w projekt,
 • optymalizacja aplikacji pod kątem błędów,
 • nadzór nad aplikacją,
 • wykrywanie i eliminowanie ewentualnych błędów,
 • opieka nad bezpieczeństwem kodu,
 • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących projektu.

Nasze wymagania:

 • znajomość struktur danych: kompromisy przestrzenne i czasowe podstawowych struktur danych i algorytmów (arrays, linked lists, trees, hash tables),
 • wiedza z zakresu podstawowych algorytmów przechodzenia i wyszukiwania struktur danych,
 • rozumienie problemów programowania wielowątkowego (race, deadlock), synchronization primitives,
 • znajomość programowania systemowego: kompilatory i linkery, łączenie statyczne i dynamiczne oraz biblioteki, stos, wielowątkowość, programowanie na poziomie gniazd,
 • znajomość typowych błędów aplikacji: wycieki pamięci, heap corruption, ipc.,
 • umiejętność projektowania dobrych i znormalizowanych schematów baz danych, rozumienie indeksów,
 • znajomość podstawowych wzorców projektowych (singleton, factory, proxy, strategy),
 • czytelność i organizacja kodu,
 • znajomość programowania defensywnego,
 • zdolność rozumienia i komunikowania myśli, projektów, pomysłów, specyfikacji w jednoznaczny sposób,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

 • bezpośredni wpływ na rozwój produktu,
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
 • opiekę medyczną LUX MED,
 • karnet Benefit MultiSport,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • naukę języka angielskiego,
 • regularną ewaluację jako element Twojego rozwoju,
 • możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach, meetup’ach,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o B2B lub umowę o pracę.

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem, opierającym swoje działania na zaufaniu do ludzi z którymi pracujemy.

Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularza eRecruiter (przycisk Aplikuj) lub na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk sp. z o.o. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk sp. z o.o.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.

Sprawdź pozostałe oferty

Wsparcie

Junior Technical Support Engineer

Kraków i okolice Pełny etat
Zobacz
Sprzedaż

Przedstawiciel handlowy

Cała Polska Umowa o współpracę / Umowa zlecenie
Zobacz
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”