Wróć
HR Specialist
HR

HR Specialist

Kraków Pełny etat

 

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych (publikacja ogłoszeń, selekcja kandydatów, umawianie spotkań, uczestnictwo w spotkaniach rekrutacyjnych),
 • realizacja i koordynacja onboardingu i offboardingu pracowników,
 • wsparcie dla pracowników w procesach kadrowo – płacowych,
 • ścisła współpraca z zewnętrzną firmą kadrową (procesowanie dokumentacji kadrowej, przekazywanie danych do listy płac, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy, archiwizacja dokumentacji pracowniczej), 
 • koordynowanie współpracy z firmami zewnętrznymi wspomagającymi procesy rekrutacji oraz obsługującymi benefity pracownicze, 
 • organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych, 
 • aktywny udział w tworzeniu i usprawnianiu procedur oraz narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • opracowywanie zestawień i raportów na potrzeby działań HR. 

Nasze wymagania:

 • co najmniej 2-letnie praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość prawa pracy, 
 • samodzielność w planowaniu i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w kilku projektach równocześnie,
 • wrażliwość i uważność na potrzeby pracowników, 
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji partnerskich, 
 • zaangażowanie w poszukiwanie i wprowadzanie  usprawnień w obszarze HR, 
 • swobodne posługiwanie się pakietem MS Office.

Oferujemy:

 • swobodę w wyborze rozwiązań z obszaru HR w celu optymalizacji procesów,
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
 • opiekę medyczną LUX MED,
 • karnet Benefit MultiSport,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • naukę języka angielskiego,
 • możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia, konferencje,
 • nowoczesne biuro, wyjazdy i spotkania integracyjne.

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem, opierającym swoje działania na zaufaniu do ludzi z którymi pracujemy.

Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Co zyskujesz, pracując w drEryk

Opieka medyczna

Elastyczne godziny pracy

Benefity sportowe

Kursy językowe

Dostęp do Xbox

Prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularza eRecruiter (przycisk Aplikuj) lub na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk S.A.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.
Aplikuj

Siedziba firmy

Adres:
ul. ks. Józefa Tischnera 8,
30-421 Kraków

Kontakt:
praca@dreryk.pl
(+48) 12 380 08 84

Sprawdź pozostałe oferty

Sprzedaż

Sales Director

Kraków Pełny etat
Zobacz
Produkcja

Team Manager

Kraków Pełny etat
Zobacz
Wsparcie

Technical Support Engineer

Kraków Pełny etat
Zobacz
Produkcja

Java Developer

Kraków Pełny etat
Zobacz
Sprzedaż

Sales Support Consultant

Kraków Pełny etat
Zobacz
Wsparcie

Database Administrator

Kraków Pełny etat
Zobacz
Produkcja

Frontend Developer

Kraków Pełny etat
Zobacz
Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.