Wróć
Product Owner
Zarządzanie

Product Owner

Kraków Pełny etat

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • definiowanie wizji produktu przy maksymalizacji wartości biznesowej dla Klienta, tworzenie strategii i roadmapy produktu realizujących założone cele biznesowe przy uwzględnieniu zakładanego budżetu,
 • analizowanie danych, wyciąganie wniosków, współtworzenie modelu biznesowego,
 • analiza rynku, wymagań Klienta i identyfikowania nowych możliwości rozwoju produktu oraz działań konkurencji, nadzór nad tym procesem,
 • konsultacja założeń produktu z Użytkownikami końcowymi, nadzór nad tym procesem,
 • nadzór nad analizą user experience,
 • współpraca z zespołami developerskimi (wewnętrznymi i zewnętrznymi), agencją UX oraz kluczowymi interesariuszami; tworzenie wymagań w sposób zapewniający ich spójność oraz racjonalność kosztowo – przychodową, nadzór nad tym procesem,
 • w ramach rozwoju w organizacji: zarządzanie podległym zespołem pracowników, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór na realizacją zadań, a także dbałość o standardy pracy. Zapewnienie efektywnej struktury zatrudnienia w podległym obszarze,
 • ścisła współpraca z Zarządem.

Oczekiwane umiejętności:

 • co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy Product Ownera poparte sukcesami,
 • doświadczenie dla produktu B2B, którego odbiorcą są mali przedsiębiorcy lub produktu B2C, poparte sukcesami,
 • umiejętność analizowania danych, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów i definiowania wymagań,
 • wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi w IT,
 • umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu,
 • myślenie strategiczne – nastawienie na biznes i cel,
 • znajomość i doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na rynku medycznym.

Co w zamian:

 • elastyczne godziny pracy,
 • opiekę medyczną (LuxMed) oraz karnet Benefit Multisport,
 • naukę języka angielskiego w biurze z native speaker’em,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Co zyskujesz, pracując w drEryk

Opieka medyczna

Elastyczne godziny pracy

Benefity sportowe

Kursy językowe

Dostęp do Playstation

Prosimy o przesłanie CV na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk S.A.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.

Siedziba firmy

Adres:
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków

Kontakt:
praca@dreryk.pl
+48 12 376 02 50

Sprawdź pozostałe oferty

Zarządzanie

Sales Director

Kraków Pełny etat
Zobacz
Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.