Wróć
Sales Director
Zarządzanie

Sales Director

Kraków Pełny etat

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • zarządzanie sprzedażą produktów w różnych kanałach sprzedaży,
 • udział w tworzeniu strategii sprzedaży i marketingu, a następnie ich realizacja,
 • tworzenie planów sprzedażowych oraz nadzór i odpowiedzialność za ich realizację,
 • zarządzanie podległym zespołem pracowników, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór na realizacją zadań, a także dbałość o standardy pracy,
 • odpowiedzialność za proces negocjacji, przygotowywania ofert i prezentacji oraz spotkań z potencjalnymi Klientami,
 • raportowanie wyników oraz realizacji założeń przyjętej strategii handlowej,
 • bieżące monitorowanie efektywności sprzedaży i zespołu oraz działań związanych z utrzymaniem Klienta,
 • analiza rynku i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży/nowych kanałów sprzedaży oraz działań konkurencji,
 • inicjowanie nowych projektów handlowych, mających na celu rozwój sprzedaży oraz nadzór i wspieranie ich realizacji,
 • wdrażanie nowych produktów, kanałów dystrybucji,
 • reprezentowanie Działu Sprzedaży w kontaktach z Klientami, Partnerami i Kadrą Zarządzającą,
 • zapewnienie efektywnej struktury zatrudnienia w obszarze sprzedaży,
 • ścisła współpraca z Zarządem.

Oczekiwane umiejętności:

 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą, popartego sukcesami,
 • doświadczenie w zarządzaniu różnymi kanałami sprzedaży,
 • wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem,
 • umiejętność planowania i zarządzania procesami sprzedażowymi,
 • umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu,
 • myślenie strategiczne – nastawienie na biznes i cel,
 • umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków,
 • doskonałe umiejętności interpersonalne,
 • otwartość na częste wyjazdy.

Co w zamian:

 • elastyczne godziny pracy,
 • opiekę medyczną (LuxMed) oraz karnet Benefit Multisport,
 • naukę języka angielskiego w biurze z native speaker’em,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (podstawa + bonus zależny od wyników),
 • samochód służbowy.

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

W drEryk tworzymy produkty dla branży medycznej. Szukamy szefa zespołu sprzedającego aplikację w modelu hybrydowym (licencja + SaaS), z której korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce oraz systemy medyczne umożliwiające między innymi wgląd w dokumentację medyczną czy zdalną rehabilitację i opiekę. Lubisz pracę z Klientami i Partnerami? Masz doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą poparte sukcesami? Umiesz obserwować trendy, analizować dane i wyciągać wnioski? Dołącz do naszego zespołu!

 

Co zyskujesz, pracując w drEryk

Opieka medyczna

Elastyczne godziny pracy

Benefity sportowe

Kursy językowe

Dostęp do Playstation

Prosimy o przesłanie CV na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk S.A.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.

Siedziba firmy

Adres:
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków

Kontakt:
praca@dreryk.pl
+48 12 376 02 50

Sprawdź pozostałe oferty

Zarządzanie

Product Owner

Kraków Pełny etat
Zobacz
Programowanie

Java Developer Vaadin

Kraków Pełny etat
Zobacz
Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.