Wróć
Technical Support Manager
Wsparcie

Technical Support Manager

Kraków Pełny etat

Za co będziesz odpowiedzialna/y:

 • zarządzanie Zespołem Wsparcia Technicznego jako bezpośredni przełożony, tj.:
  1. coaching i mentoring dla pracowników
  2. szkolenia
  3. feedback
  4. organizacja pracy (zarządzanie czasem pracy, urlopy itp.)
 • zarządzanie wydajnością i efektywnością procesu wsparcia technicznego: 
  1. organizacja i wprowadzanie zmian i usprawnień w procesie obsługi
  2. zapewnienie odpowiedniej dystrybucji zadań na poszczególnych członków Zespołu
  3. nadzór nad obsługą Użytkownika oraz nad pracą Zespołu Wsparcia Technicznego
  4. ukierunkowanie na potrzeby Użytkownika oraz realizację postawionych celów
 • zapewnienie zgodności obsługi Użytkownika z przepisami prawa oraz standardami spółki
 • wsparcie Użytkowników w zakresie informowania o produkcie (szkolenia, webinary, aktualizacja instrukcji itp.)
 • zarządzanie budżetem wsparcia klienta
 • ścisła współpraca z Zarządem i członkami zespołu managerskiego
 • umiejętność wyznaczania priorytetów oraz prowadzenia skutecznej komunikacji (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej)

Nasze wymagania:

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku managerskim poparte sukcesami lub co najmniej 3 lata pracy w dziale obsługi Klienta
 • umiejętność analizowania sytuacji, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów
 • wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem
 • umiejętności coachingowe, szkoleniowe
 • doskonałe umiejętności organizacyjne
 • umiejętność planowania i zarządzania procesami wsparcia Użytkownika
 • umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na rynku medycznym

Oferujemy:

 • możliwość zarządzania zgranym zespołem Specjalistów
 • uczestnictwo w rozwojowych projektach
 • pracę z nowymi technologiami
 • wsparcie w doskonaleniu Twoich umiejętności
 • opiekę medyczną LUX MED
 • karnet Benefit MultiSport
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • naukę języka angielskiego z native speaker’em
 • możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach, meetup’ach
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o B2B lub umowę o pracę

Jak pracujemy?

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem, opierającym swoje działania na zaufaniu do ludzi z którymi pracujemy.

Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

Co zyskujesz, pracując w drEryk

Opieka medyczna

Elastyczne godziny pracy

Benefity sportowe

Kursy językowe

Dostęp do Xbox

Prosimy o przesłanie CV na adres praca@dreryk.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę drEryk S.A. dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest drEryk S.A.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pozostałe dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacji jeżeli wyrazisz na to zgodę. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz wykonujące obsługę kadrową i księgową.
 • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ani organizacji międzynarodowej.
 • Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez korespondencję na adres siedziby Administratora.

Siedziba firmy

Adres:
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków

Kontakt:
praca@dreryk.pl
(+48) 12 380 08 84

Sprawdź pozostałe oferty

Produkcja

Tester

Kraków Pełny etat
Zobacz
Produkcja

Frontend Developer

Kraków Pełny etat
Zobacz
Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.