Dział handlowy

Dział Handlowy drEryk

Nowych Klientów oraz użytkowników drEryk zainteresowanych dodatkowymi licencjami, a także Partnerów zainteresowanych podjęciem współpracy partnerskiej prosimy o kontakt z właściwym Dyrektorem Regionalnym:
Piotrem Staniec
(województwa: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie)
Jarosławem Słodzińskim
(województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Piotr Staniec
Dyrektor Regionalny
tel. kom.: 605 506 026
Piotr.Staniec@dreryk.pl

Jarosław Słodziński
Dyrektor Regionalny
tel. kom.: 605 506 038
Jaroslaw.Slodzinski@dreryk.pl


W sprawach związanych z obsługą użytkowników drEryk (aktualizacje, płatności, faktury i umowy) oraz system erLab i współpracą z laboratoriami prosimy o kontakt
z Beatą Najder.

 

Beata Najder
Sales Administration Specialist
tel. kom.: 535 334 920
Beata.Najder@dreryk.pl

 

 

Dane kontaktowe firmy:

  drEryk Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 6 
30-415 Kraków
     

 

Partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy partnerskiej z drEryk Sp. z o.o. lub wsparciem prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Dyrektorem Regionalnym:
Piotrem Staniec (województwa: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie)
Jarosławem Słodzińskim
(województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

Piotr Staniec
Dyrektor Regionalny
tel. kom.: 605 506 026
Piotr.Staniec@dreryk.pl

Jarosław Słodziński
Dyrektor Regionalny
tel. kom.: 605 506 038
Jaroslaw.Slodzinski@dreryk.pl

 


  • • Informujemy, że Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania współpracy, przy czym w zakresie niezbędnym do realizacji celu zawarcia umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest: drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6, kod 30-415, poczta KRAKÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680603;
    • podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w programach promocyjnych, marketingowych oraz brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych; zgodę może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, przy czym po jej odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz okres wypełnienia przez Administratora prawnych obowiązków związanych z archiwizacją danych;
    • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Planujesz przejście na Windows 10 ?

  • NA RAZIE NIE (58%)
  • TAK (42%)
Loading ... Loading ...