Kontakt dla Laboratoriów

malyerlab

Wszelkie sprawy techniczne związane z obsługą ErLab po stronie Laboratorium prosimy kierować na adres:

laboratorium@erlab.pl

W sprawach związanych z wyposażeniem Podmiotu lub Laboratorium w system ErLab
prosimy o kontakt