Kontakt dla Laboratoriów

malyerlab

Wszelkie sprawy techniczne związane z obsługą ErLab po stronie Laboratorium prosimy kierować na adres:

laboratorium@erlab.pl

W sprawach związanych z wyposażeniem Podmiotu lub Laboratorium w system ErLab prosimy o kontakt z Dorotą Stratakos

Dorota Stratakos
tel.: 801 373 795 (wew 3)
tel. kom.: 605 506 036
Dorota.Stratakos@dreryk.pl