Moduł Druków

Moduł druków oferuje szeroką gamę dokumentów niezbędnych do pracy personelu medycznego, a są to:

 • skierowania na badania analityczne i diagnostyczne,do specjalisty, do szpitala, na zabiegi rehabilitacyjne
 • zlecenie na transport bliski i daleki (pow. 120 km), na leczenie uzdrowiskowe, do szpitala psychiatrycznego
 • zaświadczenie lekarskie
 • oświadczenia przed zabiegiem, dla potrzeb ZUS/KRUS, dotyczące kształcenia/ zawodu
 • zlecenie dla pielęgniarki/położnej, na zaopatrzenie rehabilitacyjne, na zaopatrzenie comiesięczne
 • skierowanie na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie i upoważnienia pacjenta, zgoda/odmowa pacjenta na badanie/leczenie
 • formularze SANEPID
 • informacja dla lekarza kierującego, na potrzeby pacjentów UE/EFTA
 • karta zgłoszenia nowotworu złośliwego, karta zgonu
 • druki stomatologiczne i wydruk diagramu uzębienia
 • zwolnienia dla pacjenta i/lub opiekuna, wydruk zwolnień na drukach ZUS ZLA

Po więcej informacji zapraszamy tutaj .