Moduł Statystyk

Moduł statystyk oferuje automatyczne tworzenie następujących statystyk:

 • grup dyspanseryjnych
 • skierowań do szpitala
 • liczby wizyt
 • skierowań na zabiegi rehabilitacyjne, do specjalistów
 • szczepień obowiązkowe
 • rozpoznań, zleceń na transport
 • deklaracji
 • wykaz osób przyjętych spoza list aktywnych
 • liczby świadczeń pielęgniarek i położnych, lekarzy AOS
 • leków
 • dla GUS: MZ-11, ZD-3, MZ-55, zgłoszenia dla SANEPID-u
 • raport kolejek oczekujących i inne.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj .